Википедија:Ревизија на избрани статии

Кратенки:
ВП:РИС

Ревизија на избрани статии


Што е тоа „ревизија на избрани статии“ уреди

Ревизија на избраните статии е постапка со која се утврдува дали избраните статии сè уште ги исполнуваат критериумите за избрана статија. Доколку се заклучи дека некоја статија не исполнува поголем дел од критериумите за избрана, истата се додава во списокот на поранешни избрани статии.

Како статиите се ревидираат? уреди

Статиите се ревидираат преку нивно предложување и гласање. Право да учествуваат во дискусијата за предложениот предлог имаат сите корисници, додека право на глас имаат корисниците со сметка постара од 6 месеци и најмалку 500 уредувања во сите именски простори на Википедија на македонски јазик пред почетокот на гласањето. Одлуката за ревидирање на „избрана статија“ се носи со примена на двотретинско мнозинство, односно бројот на гласови „За“ да биде најмалку две третини од вкупниот број на дадени гласови, при што вкупниот број на гласови „За“ да изнесува најмалку три.

Како да гласам за одреден предлог? уреди

Гласањето се одвива така што секој може да остави свој глас {{за}} (За ), {{против}} (Против ) или {{воздржан}} (Воздржан ), како и свое мислење преку {{коментар}} (Коментар ), користејќи ги за сето ова соодветните предлошки. Времетраењето на гласањето изнесува 7 дена.

Тековните предлози за гласање се наведени тука. Тие се со задебелени букви (минатите предлози за кои завршило гласањето се со закосени букви). За да гласате, кликнете на името на статијата. Ова ќе Ве одведе до страницата каде што се води дискусијата за нејзино ревидирање.

Важно: Внимателно прочитајте ја статијата и доколку забележите дека истата може да се подобри за да го задржи статусот, подобрете ја! Ако имате предлог за тоа каде треба да се подобри статијата, слободно искажете го! Глас „За“ секогаш давајте со образложение за она коешто сметате дека треба да се подобри во статијата. Во случај да утврдите дека статијата може без позначителен напор да ги задоволи критериумите за избрана статија, размислете за нејзино подобрување пред да донесете одлука да гласате за ревидирање на статусот.

Како и јас да дадам предлог за ревизија на избрана статија? уреди

  1. Заменете го ИМЕНАСТАТИЈА (ИМЕНАСТАТИЈА/2 за втора номинација, ИМЕНАСТАТИЈА/3 за трета номинација итн.) со името на статијата, која сакате да ја предложите.
  2. Уредете ја страницата која ќе излезе и следете ги генерираните упатства за да ја пополните кандидатурата. Зачувајте ја страницата.
    {{Википедија:Ревизија на избрани статии/ИМЕНАСТАТИЈА}}

Во табелата под делот со наслов „Тековни номинации“) додадете ги номинациите за коишто гласањето е во тек.

Нови предлози уреди

Тековни номинации уреди

# Статија Состојба Вкупно гласови За /Против /Воздржан 
1 Византија
гласајте!

Поврзано уреди