Википедија:Кандидати за избрана статија

Кратенки:
ВП:КИС

Кандидати за избрани статии


Што е тоа „избрана статија“?

уреди

Избрани статии се оние статии кои корисниците на Википедија ги сметаат за најквалитетни и најсодржајни. Пред да се постави овде некоја статија истата мора да биде изгласана за уредност, точност, неутралност и стил на пишување. Видете: Википедија:Критериуми за избрана статија. Избраните статии се оние кои се поставуваат на главната страница.

Како статиите се избираат?

уреди

Статиите се избираат преку нивно предложување и гласање. Право да учествуваат во дискусијата за предложениот предлог имаат сите корисници, додека право на глас имаат корисниците со сметка постара од 6 месеци и најмалку 500 уредувања во сите именски простори на Википедија на македонски јазик пред почетокот на гласањето. Одлуката за прогласување на „избрана статија“ се носи со примена на двотретинско мнозинство, односно бројот на гласови „За“ да биде најмалку две третини од вкупниот број на дадени гласови, при што вкупниот број на гласови „За“ да изнесува најмалку три.

Како да гласам за одреден предлог?

уреди

Гласањето се одвива така што секој може да остави свој глас {{за}} (За ), {{против}} (Против ) или {{воздржан}} (Воздржан ), како и свое мислење преку {{коментар}} (Коментар ), користејќи ги за сето ова соодветните предлошки. Времетраењето на гласањето изнесува 7 дена.

Тековните предлози за гласање се наведени тука. Тие се со задебелени букви (минатите предлози за кои завршило гласањето се со закосени букви). За да гласате, стиснете на името на статијата. Ова ќе Ве одведе до страницата каде што се води дискусијата за нејзино избирање.

Важно: Внимателно прочитајте ја статијата и доколку забележите дека има нешто што би можеле да го промените, променете го! Ако имате предлог за тоа каде треба да се подобри статијата, слободно искажете го! Глас „За“ давајте само ако утврдите дека статијата навистина ги исполнува критериумите за избрана статија. Глас „Против“ секогаш давајте со образложение за она коешто сметате дека треба да се подобри во статијата.

Што ако статијата не биде избрана?

уреди

Во случај статијата да не биде прогласена за избрана, не очајувајте и обрнете внимание на забелешките од заедницата. Откако статијата ќе биде достатно подобрена, истата може повторно да биде предложена.

Како и јас да дадам предлог за избрана статија?

уреди
  1. Заменете го ИМЕНАСТАТИЈА (ИМЕНАСТАТИЈА/2 за втора номинација, ИМЕНАСТАТИЈА/3 за трета номинација итн.) со името на статијата која сакате да ја предложите.
  2. Уредете ја страницата која ќе излезе и следете ги генерираните упатства за да ја пополните кандидатурата. Зачувајте ја страницата.
    {{Википедија:Кандидати за избрана статија/ИМЕНАСТАТИЈА}}

Во табелата под делот со наслов „Тековни номинации“) додадете ги номинациите за коишто гласањето е во тек. Ако статијата е избрана, тогаш таа ќе биде објавена на главната страница во некој слободен термин. Новоизбраните статии кои сè уште не биле објавени на главната страница се препорачува по нивното прогласување да бидат додадени во делот со наслов „Необјавени статии“.

Необјавени избрани статии

уреди

Тековни номинации

уреди
# Статија Состојба Вкупно гласови За /Против /Воздржан  Седмица на објавување Објавена?

Поврзано

уреди