Наде Проева (Ресен, 9 септември 1949) — македонска историчарка и класицист, редовна професорка на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, при Филозофскиот факултет на катедрата за историја во Скопје. Нејзиниот научен интерес првенствено е насочен кон историјата на Античка Македонија, со своите научни трудови придонесе за развојот на историската наука, особено во делот за антиката кој долго време беше пренебегнуван од разни причини.

Наде Проева
Наде Проева.jpg
Роден Ресен, Македонија

ЖивотописУреди

Родена е на 9 септември 1949 год. во Ресен, каде завршува средно образование - гимназија. Дипломирала на античка археологија во 1973 г. на Филозофскиот факултет во Белград со тема „Четири необјавени доцноантички некрополи од околината на Прилеп“.

Од 1 декември 1973 до 1 март 1975 г. работи како кустос во Народниот музеј во Прилеп. Во јуни 1978 г. на Филозофскиот факултет во Белград ја брани магистерската тема: „Типологија на надгробните споменици во југословенскиот дел во римската провинција Македонија“, а во декември 1992 на групата за историја и докторската теза: „Влијание на доселениците на развојот на културните прилики во римската провинција Македонија“.

Од 1979 до 1981 била на специјализација во Париз, на Универзитетот Сорбона, каде што се здобила со диплома за продлабочени студии од областите епиграфика, нумизматика и религија.

Од 01.03.1984 г. избрана е со звање – предавач на Филозофскиот факултет во Скопје (Институт за историја) за предметот Историја на стариот век, а од 1993 и за доцент на предметот Историја на античките Македонци.

НаградиУреди

Добитник е на Орденот Витез за академски палми (Chavalier de palmes academiques) од владата на Република Франција.

Научни трудовиУреди

  • „Студии за античките Македонци“ (1997)
  • „Историја на Аргеадите“ (2004)
  • „Александар Македонски: живот и дело“ (2013)

Надворешни врскиУреди