Историчар е личност која се занимава со проучување на историјата.

Херодот (484 п.н.е. - 425 п.н.е.) бил грчки историчар кој живеел во 5 век п.н.е. и еден од најраните историчари чие дело преживеало