Историчар е личност која се занимава со проучување на историјата.