Индоирански јазици

Индоиранските јазици се подгрупа на јазици на индоевропските јазици. Оваа голема група јазици се дели на три јазични подгрупи: индоариски јазици, ирански јазици и нуристански јазици.

Индоирански јазици
Географска
распространетост:
Источна Европа, Југозападна Азија, Средна Азија, Јужна Азија
Класификација:индоевропски
  • индоирански јазици
Прајазик:праиндоирански
Гранки:
ISO 639-5:iir

Распространетост на индоевропските јазици:
  индоирански

Поделба уреди

Ирански јазици:

Индоариски јазици:

Нуристански јазици:

Библиографија уреди

  • Chakrabarti,Byomkes (1994). A comparative study of Santali and Bengali. Calcutta: K.P. Bagchi & Co. ISBN 81-7074-128-9
  • [1] Архивирано на 11 јануари 2009 г. abstract of the study of Minoan language and its link with Indo-Iranian (Hubert La Marle)
  • Indo-Iranian Languages and Peoples, edited by Nicholas Sims-Williams. Published 2002 for the British Academy by Oxford University Press