Во психологија и вообичаена употреба, под чувство се подразбира внатрешната состојба на една личност, обично заснована врз или врзана за внатрешните (телесни) и надворешни (општествни) сетивни чувства. Љубов, омраза, храброст, страв, радост, гадење и тага можат сите да се опишат и како психолошки и како физиолошки поими. Чувство е поим во кој мислата и физиологијата се испреплетени, и каде јас е неодделиво од нашите лични согледувања на она што е вредно кај нас и другите.

„Тркало на чувствата“ според Роберт Плутчик.

Чувствата како тема во уметноста и во популарната култура уреди

Чувствата како тема во книжевноста уреди

Чувствата како тема во филмот уреди

Чувствата како тема во популарната музика уреди

 • „Постоењето на омразата“ (англиски: Existence Of Hate) — песна на американската хард-кор група Агностик фронт (Agnostic Front) од 1986 година.[17]
 • „Рецепт за омраза“ (англиски: Recipe for hate) - музички албум на американската хард-кор група Бед релиџн (Bad Religion).[18]
 • „Среќен“ (англиски: Happy) - песна на американскиот пејач Фарел Вилијамс.[19]
 • „Караван на чувствата“ (српски: Karavan Osećanja) — песна на српската група Дарквуд даб (Darkwood Dub) од 1996 година.[20]
 • „Ве мразам“ (англиски: I hate you) — песна на британската панк-рок група Експлоитед The Exploited.[21]
 • „Се надевам дека сега си среќна“ (англиски: I Hope You're Happy Now) - песна на англискиот рок-музичар група Елвис Костело од 1986 година.[22]
 • „Мрази ги пријателите“ (англиски: Hate Your Friends) — песна од истоимениот музички албум на американската рок-група Лемонхедс (Lemonheads).[23]
 • „Страв од црна планета“ (англиски: Fear Of A Black Planet) - песна на американската рап-група Паблик енеми (Public Enemy) од 1990 година.[24]
 • „Под маската на среќата“ (англиски: Under The Mask Of Happiness) - песна на американскиот рок-музичар Греам Паркер (Graham Parker) од 1988 година.[25]
 • „(Дали си) Среќен?“ (англиски: (Are You) Happy?) - песна на американската хард-кор група Реган Јут (Reagan Youth).[26]
 • „Бранови на стравот“ (англиски: Waves of Fear) - песна на американскиот рок-музичар Лу Рид од 1982 година.[27]
 • „Без чувства“ (англиски: No Feelings) - песна на британската панк-рок група Секс пистолс (Sex Pistols) од 1977 година.[28]
 • „Двојно среќен“ (англиски: Double Happy) - песна на новозеландската рок-група Сплит енз (Split enz) од 1980 година.[29]
 • „Страв“ (англиски: Fear) - песна на британската поп-пејачка Шаде (Sade) од 1985 година.[30]

Наводи уреди

 1. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 48-49.
 2. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 78.
 3. Антологија руске лирике – X-XXI век. Књига III: Средина XX века – поч. XXI века (неомодернизам, неоавангарда, постмодернизам и нова трагања). Београд: Paidea, 2007, стр. 36.
 4. „Хронологија“, во: Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 159.
 5. Miroslav Krleža, Lirika. Sarajevo: Svjetlost, 1966, стр. 59.
 6. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 166-167.
 7. Пакал Гилевски, „За поезијата на Пол Верлен“, во: Пол Верлен, Есенска песна. Скопје: Македонска книга, 1987.
 8. D. Maksimović, Pesme. Beograd: Rad, 1964, str. 28
 9. Артур Рембо, Боравак у паклу. Београд: Култура, 1968, стр. 77.
 10. Драган Георгиевски, Метаморфузија, Темплум, Скопје, 2013.
 11. Pjer Paolo Pazolini, Put i nebo. Beograd: Mali vrt, 2016, стр. 51.
 12. „Објавена книга со драми на Сашо Огненовски“, Дневник, година XXI, број 6289, вторник, 14 февруари 2017, стр. 17.
 13. Ана Бунтеска, Колку е потребно за среќа. Скопје: Матица Македонска, 2016, стр. 208-209.
 14. Суфиски приказни. Скопје: Темплум, 2017, стр. 79.
 15. Антена, број 861, 26.12.2014, стр. 29.
 16. IMBd, Shame (1968), Awards (пристапено на 3.5.2017)
 17. Discogs, Agnostic Front ‎– Cause For Alarm (пристапено на 23.11.2021)
 18. YouTube, Bad Religion - Recipe for Hate (Full Album) (пристапено на 13.1.2017)
 19. YouYube, Pharrell Williams - Happy (Official Music Video) (пристапено на 12.2.2017)
 20. Discogs, Darkwood Dub ‎– U Nedogled (пристапено на 20.11.2021)
 21. YouTube, The Exploited - I Hate You (пристапено на 20.11.2021)
 22. YouTube, Elvis Costello- Blood & Chocolate-I Hope Your Happy Now (пристапено на 10.12.2017)
 23. Lemonheads* – Hate Your Friends (пристапено на 11.6.2022)
 24. DISCOGS, Public Enemy ‎– Fear Of A Black Planet (пристапено на 25.8.2019)
 25. Graham Parker ‎– The Mona Lisa's Sister (пристапено на 16.12.2017)
 26. YouTube, reagan youth - (are you) happy? (пристапено на 5.2.2018)
 27. YouTube, Lou Reed ~ Waves of Fear (пристапено на 2.10.2017)
 28. DISCOGS, Sex Pistols – Never Mind The Bollocks Here's The Sex Pistols (пристапено на 5.4.2021)
 29. YouTube, Split Enz-True Colours (Full Album) 1980 (пристапено на 6.6.2017)
 30. DISCOGS, Sade ‎– Promise (пристапено на 25.8.2019)