Мисла или мислење е ментален процес што им дозволува на суштествата да создадат свој модел за светот, и така што се справат со него ефективно во согласнот со нивните цели, планови, средства и желби. Концепти блиски до мисла се свест, идеја и имагинација.

Процесот на мислење подразбира манипулација на информации, како кога формираме концепти, решаваме проблеми, и донесуваме одлуки. Мислењето е висока когнитивна функција. Анализата на мисловниот процес е дел од когнитивна психологија Освен тоа човечкиот карактер се заснова на неговите мисли и сваќања.

Мислата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

  • „Една мисла мирот ми го зема“ - песна на унгарскиот поет Шандор Петефи.[1]
  • „Мисла“ - песна на српскиот писател Иво Андриќ од 1922 година.[2]
  • „Неколку преполовени мисли“ - песна на македонската поетеса Ана Бунтеска од 2015 година.[3]
  • „Валкани мисли“ (Dirty Mind) - песна од истоимениот албум на американскиот пејач Принс од 1980 година.[4]

НаводиУреди

  1. Šandor Petefi, Sloboda i ljubav. Beograd: Rad, 1969, стр. 75-76.
  2. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 208.
  3. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 108-109.
  4. YouTube, PRINCE Dirty Mind 1980 * Prince Album Song List & Dirty Mind Album Cover (пристапено на 5.12.2016)