Мисла или мислење — умствен процес што им дозволува на суштествата да создадат свој модел за светот, и така што се справат со него делотворно во согласнот со нивните цели, планови, средства и желби. Замисли блиски до мисла се свест, идеја и вообразба.

Кип на жена мислител
Момент на замисленост (1904 година), дело на сликарот Eugene de Blaas

Процесот на мислење подразбира манипулација на информации, како кога формираме концепти, решаваме проблеми, и донесуваме одлуки. Мислењето е висока когнитивна функција. Анализата на мисловниот процес е дел од когнитивна психологија Освен тоа човечкиот карактер се заснова на неговите мисли и сфаќања.

Мислата како тема во уметноста и во популарната култура уреди

 • „Мисла“ — песна на српскиот писател Иво Андриќ од 1922 година.[1]
 • „Неколку преполовени мисли“ — песна на македонската поетеса Ана Бунтеска од 2015 година.[2]
 • „Полноќна мисла“ — песна на македонскиот поет Блаже Конески од 1991 година.[3]
 • „Една мисла мирот ми го зема“ — песна на унгарскиот поет Шандор Петефи.[4]
 • „Златни мисли на црна позадина“ — песна на полскиот поет Тадеуш Ружевич.[5]
 • „Господинот Когито и чистата мисла“ — песна на полскиот поет Збигњев Херберт.[6]
 • „Господинот Когито и движењето на мислите“ — песна на Збигњев Херберт.[7]
 • „Мислите што ме обземаат на прометните улици“ — песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[8]
 • „Undo“ — песна на македонската поетеса Љубица Шопова од 2020 година.[9]
 • „Ги контролирам мислите“ (словенечки: Kontroliram misli) — песна на словенчката панк-рок група 92.[10]
 • „Валкани мисли“ (англиски: Dirty Mind) — песна од истоимениот албум на американскиот поп-музичар Принс од 1980 година.[11]

Наводи уреди

 1. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 208.
 2. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 108-109.
 3. Блаже Конески, Збор и опит 1. Скопје: Арс Ламина - публикации, Арс Либрис, 2021, стр. 137.
 4. Šandor Petefi, Sloboda i ljubav. Beograd: Rad, 1969, стр. 75-76.
 5. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg / Čigoja štampa, 2013, стр. 258-259.
 6. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 103-104.
 7. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 107-108.
 8. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 373-374.
 9. Љубица Шопова, Форми во создавање. Скопје: ПНВ Публикации, 2020, стр. 20.
 10. YouTube, Novi Punk Val 78-80 (1981) Full Album (пристапено на 21.10.2021)
 11. YouTube, PRINCE Dirty Mind 1980 * Prince Album Song List & Dirty Mind Album Cover (пристапено на 5.12.2016)