Мисла или мислење е ментален процес што им дозволува на суштествата да создадат свој модел за светот, и така што се справат со него ефективно во согласнот со нивните цели, планови, средства и желби. Концепти блиски до мисла се свест, идеја и имагинација.

Кип на жена мислител
Момент на замисленост (1904 година), дело на сликарот Eugene de Blaas

Процесот на мислење подразбира манипулација на информации, како кога формираме концепти, решаваме проблеми, и донесуваме одлуки. Мислењето е висока когнитивна функција. Анализата на мисловниот процес е дел од когнитивна психологија Освен тоа човечкиот карактер се заснова на неговите мисли и сваќања.

Мислата како тема во уметноста и во популарната култураУреди

 • „Мисла“ - песна на српскиот писател Иво Андриќ од 1922 година.[1]
 • „Неколку преполовени мисли“ - песна на македонската поетеса Ана Бунтеска од 2015 година.[2]
 • „Една мисла мирот ми го зема“ - песна на унгарскиот поет Шандор Петефи.[3]
 • „Златни мисли на црна позадина“ - песна на полскиот поет Тадеуш Ружевич.[4]
 • „Господинот Когито и чистата мисла“ - песна на полскиот поет Збигњев Херберт.[5]
 • „Господинот Когито и движењето на мислите“ - песна на полскиот поет Збигњев Херберт.[6]
 • „Мислите што ме обземаат на прометните улици“ - песна на полската поетеса Вислава Шимборска.[7]
 • „Валкани мисли“ (Dirty Mind) - песна од истоимениот албум на американскиот пејач Принс од 1980 година.[8]

НаводиУреди

 1. Иво Андрић, Ex Ponto - Немири - Лирика. Београд: Просвета, 1977, стр. 208.
 2. Ана Бунтеска, Стави лајк на сопствениот живот. Скопје: Матица Македонска, 2015, стр. 108-109.
 3. Šandor Petefi, Sloboda i ljubav. Beograd: Rad, 1969, стр. 75-76.
 4. Tadeuš Ruževič, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg / Čigoja štampa, 2013, стр. 258-259.
 5. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 103-104.
 6. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 107-108.
 7. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 373-374.
 8. YouTube, PRINCE Dirty Mind 1980 * Prince Album Song List & Dirty Mind Album Cover (пристапено на 5.12.2016)