Список на села во Меглен

Име на македонски[1] Жители во 1903 Жители во 1971
Баово 560 1821
Бериславци 380 393
Бизово 800 369
Биџова Маала 700 484
Волчишта 110 503
Габришта 570 680
Горно Пожар (Горно Пожарско) - -
Горно Радиово 200 -
Горно Турманли - 60
Горно Црешнево 210 405
Драгоманци 1200 1320
Дреново - 208
Ени Маала 200 -
Извор 70 -
Капињани 1575 2049
Кара Дере 155
Воденско 200
Карладово 180
Кожушани 357
Костурино 54
Лесково
Лугунци 131
Манастир 372
Невор 94
Новоселци 97
Ново Село
Ноти 60
Ошин 398
Полјани 125
Попово Село 119
Преб’диште 119
Продром
Раниславци 465
Рудино 303
Ружјани
Саракиново 17
Сборско 199
Соботско 137
Северјани 24
Слатина 206
Старишта
Струпино 419
Тресино 207
Трстеник
Тудорци 442
Тушин 900
Фуштани 1800 793
Карник 100
Цакони
Цакон Маала

Наводи уреди

  1. Симовски, Тодор (1998). Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански одлики. I дел. Скопје: Институт за национална историја.