Извор — место од каде што потечува некој поток или река.

Извор на реката Мисури
Извор на вода на планината Јакупица, Македонија

Изворот како тема во уметноста и во популарната култура

уреди
 • „Извор ми вода извират“ - македонска народна песна.[1]
 • „Извор“ - песна на југословенскиот поет Мак Диздар.[2]
 • „Извор“ — песна на македонскиот поет Јован Котески.[3]
 • „Три врела“ — песна на рускиот поет Александар Пушкин.[4]
 • „Изворче“ — расказ на македонскиот писател Бошко Смаќоски.[5]
 • „Бела тага на изворот“ - песна на македонскиот поет Ацо Шопов.[6]
 • „Ноќен извор“ - песна на македонскиот поет Ацо Шопов.[7]
 • „Извор“ - песна на македонската група „Баклава“ од 2008 година.[8]

Наводи

уреди
 1. Блаже Тренески, Стојна ситноода. Скопје: Студентски збор, 1981, стр. 42-43.
 2. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 76.
 3. Јован Котевски, Пеплосија. Мисла, Скопје, 1966, стр. 31-32.
 4. A. S. Puškin, Lirika. Rad, Beograd, 1979, стр. 150.
 5. Бошко Смаќоски, Модричка тетратка. Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2004, стр. 61-63.
 6. Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 42.
 7. Ацо Шопов, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура, 1988, стр. 94-95.
 8. Baklava, Kalemar, SJF Records 124, 2008.