Сектори за внатрешни работи

Секторите за внатрешни работи или познати како СВР се подрачни единици на Министерството за внатрешни работи односно едни од главните делови на структурата на Бирото за јавна безбедност, формирани за вршење на полициските работи на територијата на Република Македонија. Нивните територии се во согласност со планските региони на државата, па така постојат осум вакви подрачни единици. Најголем по површина е битолскиот сектор, додека најгусто населен е скопскиот.

Табела

уреди
Име Седиште Регион Површина
(км²)
Жители
(2002)
Началник
СВР Битола   Битола   Пелагониски Регион 4.717 238.136 Славко Јовановски
СВР Велес   Велес   Вардарски Регион 4.042 133.248 Злате Јаневски
СВР Куманово   Куманово   Североисточен Регион 2.310 173.814 Стојанче Величковиќ
СВР Охрид   Охрид   Југозападен Регион 3.340 221.651 Сашо Смилески
СВР Скопје   Скопје   Скопски Регион 1.812 571.040 Тони Јакимовски
СВР Струмица   Струмица   Југоисточен Регион 2.739 171.416 Танчо Пројковски
СВР Тетово   Тетово   Полошки Регион 2.416 304.125 Амир Далипи
СВР Штип   Штип   Источен Регион 3.537 181.858 Љупчо Трајковски

Карта

уреди
Карта на седиштата на секторите за внатрешни работи