Сектор за внатрешни работи – Куманово

Сектор за внатрешни работи - Куманово е подрачна единица на Министерство за внатрешни работи на Македонија сместена во Куманово.

Сектор за внатрешни работи Куманово
Податоци за органот
Надлежност Влада на Република Македонија
Седиште Куманово, Македонија Македонија
Раководители Моме Јакимовски
(Началник)
Живкица Чавдаревиќ
(Потпарол)
Матичен орган Министерство за Внатрешни Работи на Македонија