Риболов

(Пренасочено од Рибарство)

Риболов или рибарствостопанска гранка чија задача е одгледување, ловење и преработка на рибите. Рибата има значајна улога во исхраната на населението. Освен тоа, во некои земји од неа се произведува вештачко ѓубриво. Луѓето ја употребуваат рибата на повеќе начини и тоа, како солена, сушена или конзервирана.

Риболов на Дојранското Езеро

Видови риболов Уреди

Риболовот може да биде речен, езерски или морски. Најзначаен е морскиот риболов, бидејќи во морињата се лови најголемо количество риба. Во морињата и океаните рибата се лови на современ начин, со специјални мрежи и бродови, додека китовите се ловат со харпуни.

Езерскиот риболов е застапен на сите поголеми езера, како што се: Големите Езера во САД, Каспиското, Бајлакското, Аралското, Тангањика, Викторија, Њаса, Чад и др.

Речниот риболов е застапен на сите реки, а најмногу риба се лови на големите реки, како: Волга, Мисисипи, Ганг, Дунав, Јанцекјанг, Хоангхо и др.

Риболовот како тема во уметноста и во популарната култура Уреди

Наводи Уреди

 1. Бајке са југа Африке. Београд: Народна књига, 1964, стр. 44-46.
 2. Пољске бајке. Београд: Народна књига, 1974, стр. 49-60.
 3. Пољске бајке. Београд: Народна књига, 1974, стр. 5-23.
 4. Народне лирске песме. Београд: Просвета, 1963, стр. 107.
 5. Езоп, Басне (по Доситеју Обрадовићу). Београд: Просвета, 1963, стр. 17.
 6. Стале Попов, Итар Пејо. Скопје: Мисла, Детска радост, Култура, Наша книга, Македонска книга, 1980, стр. 24-25.
 7. Пушкин, „Лирика, сказни“, том I, Наша книга, Скопје, 1986. стр. 229.
 8. Живко Ст. Ризовски, Дете и светулка. Скопје: Наша книга, 1995, стр. 42.
 9. YouTube, The Congos - Fisherman (пристапено на 25.4.2017)
 10. 10,0 10,1 Središnja Hrvatska - Dvori s pogledom, Hrvatska turistička zajednica, 2009.
 11. YouTube, The Pogues - Red Roses For Me (FULL ALBUM) (пристапено на 22.8.2017)