Њаса

појаснителна страница

Њаса (Nyassa, Nyasa, или Niassa) е вообичаен збор за "езеро" на јазиците околу езерото што денеска е познато како Малави. Во колонијалниот период ова езеро се нарекувало Њаса, додека државата Малави била нарекувана Њасаленд.

Денес Њаса може да се однесува на: