Википедија:Кандидати за избрана статија/Оноре де Балзак

Гласање за избрана статија уреди

Како да гласам за овој предлог?


Гласањето се одвива така што секој може да остави свој глас {{за}} (  ), {{против}} (  ) или {{воздржан}} (  ), како и свое мислење преку {{коментар}} (  ), користејќи ги за сето ова соодветните предлошки. Само гласовите од утврдените корисници ќе бидат земени предвид при сумирањето на резултатите. Гласањето завршува една недела по предлогот.

Понекогаш, некоја статија и со доволно гласови {{За}} може да не биде избрана доколку така одлучи заедницата (Видете: Википедија:Занемарете ги сите правила). Бидејќи предложените статии претставуваат нечиј труд, се замолува секој оној којшто сака да гласа {{Против}}, да го поткрепи својот глас со соодветни аргументи, кои ќе помогнат статијата да биде подобрена.