Список на NGC-објекти (3001–4000)

список на статии на Викимедија

Ова е список на објектите со број 3001–4000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

Спиралната галаксија NGC 3244

3001–3100

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3021 спирална галаксија Мал Лав 09ч 50м &1000000000000005700000057с 33° 33′ &1000000000000001500000015″ 12,2
3030 галаксија Водна Змија 09ч 50м &1000000000000010500000010,5с −12° 13′ &1000000000000003500000035″ 15
3031 Месје 81 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 55м &1000000000000033200000033,2с +69° 03′ &1000000000000005500000055″ 8,1
3032 леќеста галаксија Лав 09ч 52м &1000000000000008200000008,2с +29° 14′ &1000000000000001200000012″ 13,0
3033 расеано ѕвездено јато Едро 09ч 48м &1000000000000003000000030с −56° 26′ 9,2
3034 Месје 82 неправилна галаксија Голема Мечка 09ч 55м &1000000000000052200000052,2с +69° 40′ &1000000000000004900000049″ 9,2
3035 спирална галаксија Секстант 09ч 51м &1000000000000054000000054,0с −06° 49′ &1000000000000001500000015″ 13,5
3049 спирална галаксија Лав 09ч 54м &1000000000000049800000049,8с +09° 16′ &1000000000000001700000017″ 13,5
3054 спирална галаксија Водна Змија 09ч 54м &1000000000000028900000028,9с −25° 42′ &1000000000000000700000007″ 12,2
3077 неправилна галаксија Голема Мечка 10ч 03м &1000000000000020000000020,0с +68° 44′ &1000000000000000200000002″ 10,9
3079 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 01м &1000000000000058500000058,5с +55° 40′ &1000000000000005000000050″ 11,2

3101–3200

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3109 неправилна галаксија Водна Змија 10ч 03м &1000000000000006700000006,7с −26° 09′ &1000000000000003200000032″ 12
3110 спирална галаксија Лав 10ч 04м &1000000000000001900000001,9с −06° 28′ &1000000000000002900000029″ 13,5
3115 галаксија Вретено леќеста галаксија Секстант 10ч 05м &1000000000000013800000013,8с −07° 43′ &1000000000000000800000008″ 11
3122 (дупликат на NGC 3110) спирална галаксија Лав 10ч 04м &1000000000000001900000001,9с −06° 28′ &1000000000000002900000029″ 13,5
3132 маглина Осумка планетарна маглина Едро 10ч 07м &1000000000000001800000001,8с −40° 26′ &1000000000000001100000011″ 10,1
3169 спирална галаксија Секстант 10ч 14м &1000000000000014700000014,7с +03° 28′ &1000000000000000100000001″ 10,3
3180 (сместена во NGC 3184) расеана маглина Голема Мечка 10ч 18м &1000000000000017000000017,0с +41° 25′ &1000000000000002600000026″ 10,4
3181 (сместена во NGC 3184) расеана маглина[2] Голема Мечка 10ч 18м &1000000000000011500000011,5с[2] +41° 24′ &1000000000000004600000046″[2]
3182 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 19м &1000000000000033300000033,3с +58° 12′ &1000000000000002000000020″ 13,0
3183 спирална галаксија Змеј 10ч 21м &1000000000000048900000048,9с +74° 10′ &1000000000000004000000040″ 12,5
3184 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 18м &1000000000000017000000017,0с +41° 25′ &1000000000000002600000026″ 10,4
3185 спирална галаксија Лав 10ч 17м &1000000000000038700000038,7с +21° 41′ &1000000000000001700000017″ 12,9
3186 галаксија Лав 10ч 17м &1000000000000038000000038,0с +06° 58′ &1000000000000001600000016″ 15,0
3187 спирална галаксија Лав 10ч 17м &1000000000000047900000047,9с +21° 52′ &1000000000000002400000024″ 13,8
3188 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 19м &1000000000000042800000042,8с +57° 25′ &1000000000000002500000025″ 14,7
3189 (дупликат на NGC 3190) спирална галаксија Лав 10ч 18м &1000000000000005600000005,6с +21° 49′ &1000000000000005200000052″ 11,9
3190 спирална галаксија Лав 10ч 18м &1000000000000005600000005,6с +21° 49′ &1000000000000005200000052″ 11,9
3191 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 19м &1000000000000005200000005,2с +46° 27′ &1000000000000001700000017″ 13,9
3192 (дупликат на NGC 3191)[2] спирална галаксија Голема Мечка 10ч 18м &1000000000000058400000058,4с +46° 27′ &1000000000000001600000016″ 16,1
3193 елиптична галаксија Лав 10ч 18м &1000000000000025000000025,0с +21° 53′ &1000000000000003700000037″ 12,4
3194 спирална галаксија Змеј 10ч 17м &1000000000000040200000040,2с +74° 20′ &1000000000000005000000050″ 13,9
3195 планетарна маглина Камелеон 10ч 09м &1000000000000020900000020,9с −80° 51′ &1000000000000003100000031″
3196 галаксија Лав 10ч 18м &1000000000000049000000049,0с +27° 40′ &1000000000000000800000008″ 15,7
3197 спирална галаксија Змеј 10ч 14м &1000000000000028200000028,2с +77° 49′ &1000000000000001200000012″ 14,5
3198 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 19м &1000000000000054800000054,8с +45° 33′ &1000000000000000100000001″ 10,7
3199 расеана маглина Кобилица 10ч 16м &1000000000000032800000032,8с −57° 56′ &1000000000000000200000002″
3200 спирална галаксија Водна Змија 10ч 18м &1000000000000036400000036,4с −17° 58′ &1000000000000005700000057″ 12,3

3201–3300

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3201 збиено ѕвездено јато Едро 10ч 17м &1000000000000036800000036,8с −46° 24′ &1000000000000004000000040″ 9,2
3218 (дупликат на NGC 3183) спирална галаксија Змеј 10ч 21м &1000000000000048900000048,9с +74° 10′ &1000000000000004000000040″ 12,5
3226 елиптична галаксија Лав 10ч 23м &1000000000000027100000027,1с +19° 53′ &1000000000000005500000055″ 13,3
3227 спирална галаксија Лав 10ч 23м &1000000000000030600000030,6с +19° 51′ &1000000000000005400000054″ 13,5
3242 маглина Мачкино Око;
Дух на Јупитер
планетарна маглина Водна Змија 10ч 24м &1000000000000046100000046,1с −18° 38′ &1000000000000003300000033″ 10,3
3244 спирална галаксија Пумпа 10ч 25м &1000000000000029200000029,2с −39° 49′ &1000000000000004000000040″ 12,3
3245 леќеста галаксија Мал Лав 10ч 27м &1000000000000018500000018,5с +28° 30′ &1000000000000002500000025″ 11,6
3265 елиптична галаксија Мал Лав 10ч 31м &1000000000000006800000006,8с +28° 47′ &1000000000000004700000047″ 14,1
3293 расеано ѕвездено јато Кобилица 10ч 35м &1000000000000048800000048,8с −58° 13′ &1000000000000000000000000″ 4,8

3301–3400

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3310 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 38м &1000000000000045900000045,9с +53° 30′ &1000000000000001200000012″ 11,0
3311 елиптична галаксија Водна Змија 10ч 36м &1000000000000043300000043,3с −27° 31′ &1000000000000004100000041″ 13
3312 спирална галаксија Водна Змија 10ч 37м &1000000000000002300000002,3с −27° 33′ &1000000000000005400000054″ 12,7
3314 спирална галаксија препречена од друга спирална галаксија[3] Водна Змија 10ч 37м &1000000000000012800000012,8с −27° 41′ &1000000000000000400000004″ 13,1
3344 спирална галаксија Мал Лав 10ч 43м &1000000000000031100000031,1с +24° 55′ &1000000000000002000000020″ 10,5
3351 Месје 95 спирална галаксија Лав 10ч 43м &1000000000000057700000057,7с +11° 42′ &1000000000000001300000013″ 11,2
3359 спирална галаксија Голема Мечка 10ч 46м &1000000000000036600000036,6с +63° 13′ &1000000000000002500000025″ 11,0
3368 Месје 96 спирална галаксија Лав 10ч 46м &1000000000000045800000045,8с +11° 49′ &1000000000000001000000010″ 10,0
3369 леќеста галаксија Водна Змија 10ч 46м &1000000000000044900000044,9с −25° 14′ &1000000000000003400000034″ 14,6
3370 спирална галаксија Лав 10ч 47м &1000000000000004200000004,2с +17° 16′ &1000000000000002300000023″ 12,4
3371 (дупликат на NGC 3384) леќеста галаксија Лав 10ч 48м &1000000000000016900000016,9с +12° 37′ &1000000000000004300000043″ 10,0
3372 маглина Ета Кобилица;
маглина Клучалка
расеана маглина Кобилица 10ч 44м &1000000000000019000000019,0с −59° 53′ &1000000000000002100000021″
3379 Месје 105 елиптична галаксија Лав 10ч 47м &1000000000000049800000049,8с +12° 34′ &1000000000000005500000055″ 9,6
3384 леќеста галаксија Лав 10ч 48м &1000000000000016900000016,9с +12° 37′ &1000000000000004300000043″ 10,0

3401–3500

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3486 спирална галаксија Мал Лав 11ч 00м &1000000000000024100000024,1с +28° 58′ &1000000000000003200000032″ 11,2

3501–3600

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3518 (дуплиран запис на NGC 3110) спирална галаксија Лав 10ч 04м &1000000000000001900000001,9с −06° 28′ &1000000000000002900000029″ 13,5
3521 спирална галаксија Лав 11ч 05м &1000000000000048900000048,9с −00° 02′ &1000000000000000600000006″ 10,1
3532 расеано ѕвездено јато Кобилица 11ч 05м &1000000000000003300000033с −58° 44′ 3,3
3539 леќеста галаксија Голема Мечка 11ч 09м &1000000000000008800000008,8с +28° 40′ &1000000000000002100000021″
3550 леќеста галаксија Голема Мечка 11ч 10м &1000000000000038300000038,3с +28° 46′ &1000000000000000400000004″
3552 леќеста галаксија Голема Мечка 11ч 10м &1000000000000042800000042,8с +28° 41′ &1000000000000002500000025″
3553 леќеста галаксија Голема Мечка 11ч 10м &1000000000000040300000040,3с +28° 51′ &1000000000000000900000009″
3554 елиптична галаксија Голема Мечка 11ч 10м &1000000000000047800000047,8с +28° 39′ &1000000000000003800000038″
3556 Месје 108 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 11м &1000000000000031300000031,3с +55° 40′ &1000000000000003100000031″ 10,7
3576 расеана маглина Кобилица 11ч 11м &1000000000000049800000049,8с −61° 18′ &1000000000000001400000014″
3587 Месје 97;
маглина Був
планетарна маглина Голема Мечка 11ч 14м &1000000000000047700000047,7с +55° 01′ &1000000000000000900000009″
3593 спирална галаксија Лав 11ч 14м &1000000000000037100000037,1с +12° 49′ &1000000000000000300000003″ 11,8
3596 спирална галаксија Лав 11ч 15м &1000000000000006300000006,3с +14° 47′ &1000000000000001200000012″ 11,7

3601–3700

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3603 расеана маглина Кобилица 11ч 15м &1000000000000009100000009,1с −61° 16′ &1000000000000001700000017″ 10,1
3621 спирална галаксија Водна Змија 11ч 18м &1000000000000016800000016,8с −32° 48′ &1000000000000004900000049″ 10,0
3623 Месје 65 спирална галаксија Лав 11ч 18м &1000000000000055800000055,8с +13° 05′ &1000000000000003200000032″ 9,6
3627 Месје 66 спирална галаксија Лав 11ч 20м &1000000000000015100000015,1с +12° 59′ &1000000000000002200000022″ 8,9
3628 спирална галаксија Лав 11ч 20м &1000000000000016900000016,9с +13° 35′ &1000000000000001400000014″ 11,5
3629 спирална галаксија Лав 11ч 20м &1000000000000031900000031,9с +26° 57′ &1000000000000004700000047″ 12,9
3690 заемоделувачка галаксија Голема Мечка 11ч 28м &1000000000000033100000033,1с +58° 33′ &1000000000000005400000054″ 11,8

3701–3800

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3758 Маркарјан 739 кон Лав
3766 расеано ѕвездено јато Кентаур 11ч 36м &1000000000000013300000013,3с −61° 36′ &1000000000000005500000055″ 5,7
3773 леќеста галаксија Лав 11ч 38м &1000000000000013100000013,1с +12° 06′ &1000000000000004300000043″ 13,1
3783 пречкеста спирална галаксија Кентаур 11ч 39м &1000000000000172100000001,721с –37° 44′ &1000000000000186000000018,60″

3801–3900

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3808A заемоделувачка галаксија Лав 11ч 40м &1000000000000044200000044,2с +22° 25′ &1000000000000004600000046″ 14,1
3808B заемоделувачка галаксија Лав 11ч 40м &1000000000000044500000044,5с +22° 26′ &1000000000000004800000048″ 15
3842 елиптична галаксија Лав 11ч 44м &1000000000000002100000002,1с +19° 56′ &1000000000000005900000059″ 12,5
3877 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 46м &1000000000000007800000007,8с +47° 29′ &1000000000000004100000041″ 11,8

3901–4000

уреди
NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
3918 планетарна маглина Кентаур 11ч 50м &1000000000000017700000017,7с −57° 10′ &1000000000000005700000057″ 10,0
3938 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 52м &1000000000000049500000049,5с +44° 07′ &1000000000000001300000013″ 11,0
3949 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 53м &1000000000000041900000041,9с +47° 51′ &1000000000000002900000029″ 10,9
3953 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 53м &1000000000000049100000049,1с +52° 19′ &1000000000000003700000037″ 10,8
3982 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 56м &1000000000000028300000028,3с +55° 07′ &1000000000000002900000029″ 11,6
3992 Месје 109 спирална галаксија Голема Мечка 11ч 57м &1000000000000035900000035,9с +53° 22′ &1000000000000003500000035″ 10,7
3999 леќеста галаксија Лав 11ч 57м &1000000000000056500000056,5с +25° 04′ &1000000000000000500000005″ 15,7

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.
  3. R. E. White, III, W. C. Keel, C. J. Conselice (2000). „Seeing Galaxies through Thick and Thin. I. Optical Opacity Measures in Overlapping Galaxies“. Astrophysical Journal. 542 (2): 761–778. Bibcode:2000ApJ...542..761W. doi:10.1086/317011.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)