Романска кирилица

Романската кирилична азбука била азбука која ја користел романскиот јазик пред 1860 или 1862 година кога била заменета со романската латинична азбука иако кириличната верзија се користела сè донекаде 1920 година. Оваа азбука не е иста со молдавската кирилична азбука.

Молитва Оче наш на романски јазик напишана на романска кирилица.

Азбука уреди

Буква кирилична бројчена вредност романска латинична буква преодна азбука молдавска кирилична буква МФА Назив
А 1 a A a а /a/ Az
Б b Б б б /b/ Buche
В 2 v В в в /v/ Vede
Г 3 g, gh G g г /ɡ/ Glagol
Д 4 d D d д /d/ Dobru
Є, Е 5 e E e е /e/ Est
Ж j Ж ж ж /ʒ/ Juvete
Ѕ 6 dz дз /d͡z/ Zalu
З 7 z Z z з /z/ Zemle
И 8 i I i и /i/ Ije
Й i Ĭ ĭ й /j/, /ʲ/
І 10 i I i и /i/ I
К 20 c, ch K k к /k/ Kaku
Л 30 l L l л /l/ Liude
М 40 m M m м /m/ Mislete
Н 50 n N n н /n/ Naş
О 70 o O o о /o̯/ On
П 80 p П п п /p/ Pocoi
Р 100 r Р р р /r/ Râţă
С 200 s S s с /s/ Slovă
Т 300 t T t т /t/ Tferdu
Ѹ (Ȣ, ȣ, ɣ) u у /u/ Upsilon
Ȣ u (Ȣ, ȣ, ɣ) у /u/ Ucu
Ф 500 f F f ф /f/ Fârta
Х 600 h Х х х /h/ Heru
Ѡ 800 o O o о /o/ Omega
Щ şt Щ щ шт /ʃt/ Ştea
Ц 900 ţ Ц ц ц /t͡s/ Ţi
Ч 90 c (пред e, i) Ч ч ч /t͡ʃ/ Cervu
Ш ş Ш ш ш /ʃ/ Şa
Ъ ă, ŭ Ъ ъ э /ə/ Ier
Ы â, î, ĭ, ŭ Î î ы /ɨ/ Ieri
Ь ă, ŭ, ĭ Ꙋ̆ ꙋ̆ ь
Ѣ ea Ea ea я /æ/ Eati(u)
Ю iu Ĭ ĭ ю /ju/ Io / Iu
IA ia Ĭa ĭa иа /ja/ ia
Ѥ ie Ĭe ĭe ие /je/
Ѧ ĭa, ea Ĭa ĭa, Ea ea я /ja/, /æ/ Ia
Ѫ î Î î ы /ɨ/
Ѯ 60 x Ks ks кс /ks/ Csi
Ѱ 700 ps Пs пs пс /ps/ Psi
Ѳ 9 th, ft T t, Ft ft т, фт /t/ and approx. /θ/ Thita
Ѵ 400 i, u I i; Ꙋ и, у /i/, /y/, /v/
în îm În în Îm îm ын, ым /ɨn/, /ɨm/ În
Џ g (пред e, i) Џ џ ӂ /d͡ʒ/ Gea

Поврзано уреди