Орден за воени заслуги (Македонија)

Орденот за воени заслуги
MKD Order of Military Merits.png

Орденот за воени заслуги е високо воено одличие на Република Македонија кое се доделува за храброст и воопшто, истакната служба на воен план.

КарактеристикиУреди

Има основна медалјонска форма со димензии од 65мм. Медаљонот има форма на осмокрака ѕвезда, чии краци се спојуваат во круг кој го сочинува мотото -за татковината и знамето на Република Македонија. Околу краците на ѕвездата има венец од дабови гранки. Над орденскиот знак има карика од вкрстени мечови со апликација на дабов лист. Орденот е изработен од сребро, позлата, тониран топол емајл. Има соодветна лента со која се носи на врат.

Редниот број на орденот, соодветен жиг за чистота на металот од кој е изработен и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот.

Секој орден и медал има соодветна кутија, во одредена боја, која димензионално одговара на димензиите на одличјата. На поклопецот на кутијата со златовтиснување е името на одличјето.

Лентите за ордените се изработени од маорирана свила во пропишаната боја и димензија.

КритериумУреди

Орденот за воени заслуги се доделува на:

 • за особена храброст или за посебни заслуги на полицајци, војници, старешини, полициски единици и воени единици, штабови, команди и установи, кои со својот пример и умешност во раководењето со единицата, односно установата создаваат услови за постигнување на исклучително добри успеси или кои се одликуваат со старешински, полициски и војнички особини што им служат за пример на другите старешини и војници, како и на граѓански лица на служба во вооружените сили на Република Македонија за постигнување на особени резултати од значење за одбраната на Републиката;
 • на воени и полициски единици и установи за повеќегодишно успешно работење и постигнување на особени резултати во развивањето и јакнењето на безбедносните сили и вооружените сили во Република Македонија и
 • на припадници на странски вооружени сили за особен придонес за успешно остварување и унапредување на односите и соработката меѓу вооружените сили на нивната држава и вооружените сили на Република Македонија.

ДобитнициУреди

 1. http://vesti.mk/read/news/8962667/3222056/odlikuvanja-za-pripadnici-na-bezbednosnite-sili-na-mvr
 2. http://president.mk/mk/2011-09-03-12-21-37/3810-dodeluvanjeordenzavoenizaslugimedalzahrabrost.html
 3. http://president.mk/mk/vila-vodno/2011-07-08-08-11-50.html
 4. http://president.mk/mk/vila-vodno/2011-07-08-08-11-50.html
 5. http://president.mk/mk/vila-vodno/2011-07-08-08-11-50.html
 6. http://president.mk/mk/vila-vodno/2011-07-08-08-11-50.html
 7. http://president.mk/mk/2011-09-03-12-21-37/4537-n18082017.html
 8. http://president.mk/mk/2011-09-03-12-21-37/4537-n18082017.html
 9. http://president.mk/mk/2011-09-03-12-21-37/4537-n18082017.html
 10. 10,0 10,1 "Одликувања и признанија". president.mk. Посетено на 2018-08-17.