Нестрамкол или Нестрамскоисториско-географска област во Егејска Македонија, денес во Грција.

На југ се граничи со областа Костенарија на запад преку реката Бистрица со областа Пополе а на север со областа Корешта.

Нестрамкол ги опфаќа следниве села:

Општина Нестрам

Сите села.

Општина Костур

Брештени, Галишта, Желегоже, Желин, Изглибе, Псоре, Цакони, Четирок, Горно Папратско, Долно Папратско, Добролишта, Ошени, Света Недела и Тиквени.

Наводи

уреди