Културно наследство на Македонија во Општина Центар

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Центар според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Центар Скопје Даут-пашин амам
2 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 53
3 Општина Центар Скопје Стара градска куќа
4 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „Славеј Планина“ бр. 2
5 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „Охридска“ бр. 4
6 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „8 Ударна Бригада“ бр. 22
7 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „150“ бр. 15
8 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „178“
9 Општина Центар Скопје Ристиќева палата
10 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „Првомајска“ бр. 41
11 Општина Центар Скопје Куќа на ул. „Цетинска“ бр. 2
12 Општина Центар Скопје Споменик на паднатите борци
13 Општина Центар Скопје Споменик на Гоце Делчев
14 Општина Центар Скопје Феудална кула
15 Општина Центар Скопје Камен мост
16 Општина Центар Скопје Скопско кале
17 Општина Центар Скопје Адем баба-теќе
18 Општина Центар Скопје Дебар Маало
19 Општина Центар Скопје Централно градско подрачје II
20 Општина Центар Скопје Црква „Св. Спас“
21 Општина Центар Скопје Црква „Св. Димитар“
22 Општина Центар Скопје Џамија Кебир Мехмед Челеби
23 Општина Центар Скопје Кури чешма
24 Општина Центар Скопје Чешма на улица „110“
25 Општина Центар Скопје Чешма кај Стара нова бања
26 Општина Центар Скопје Зграда на Музејот на македонската борба
27 Општина Центар Скопје Зграда на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“
28 Општина Центар Скопје Поранешна зграда на Државниот архив на Македонија
29 Општина Центар Скопје Зграда на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“
30 Општина Центар Скопје Зграда на „Вардар филм“
31 Општина Центар Скопје Спомен-куќа на Мајка Тереза
32 Општина Центар Скопје Зграда на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“
33 Општина Центар Скопје Зграда на Музејот на современата уметност
34 Општина Центар1 Скопје Скопска чаршија

1 Заедно со Општина Чаир.