Зета- (симбол: З, меѓун. Z) — претставка во метричкиот систем кој означува фактор од 10<sup id="mwDg">21</sup> или 1000000000000000000000. Претставката била додадена како SI претставка на Меѓународниот систем на единици (SI) во 1991 година.

Зета е изведена од латинскиот број septem „седум“, и претставува 10007.[1]

Претставка со иста вредност, хепта, изведена од старогрчкиот ἑπτά (hepta) „седум“, неформално била воведена неколку години пред објавувањето на зета, но никогаш не била официјализирана и се смета за застарена. 

Примери:

Претставка Макед. симбол Меѓун. симбол 1000m 10n Десетично Кратка скала Долга скала
(во Македонија)
Воведена
квета Кв Q 100010 1030 1000000000000000000000000000000 нонилион квинтилион 2022
рона Р R 10009 1027 1000000000000000000000000000 октилион квадрилијарда 2022
јота Ј Y 10008 1024 1000000000000000000000000 септилион квадрилион 1991
зета З Z 10007 1021 1000000000000000000000 секстилион трилијарда 1991
екса Е E 10006 1018 1000000000000000000 квинтилион трилион 1975
пета П P 10005 1015 1000000000000000 квадрилион билијарда 1975
тера Т T 10004 1012 1000000000000 трилион билион 1960
гига Г G 10003 109 1000000000 билион милијарда 1960
мега М M 10002 106 1000000 милион 1960
кило к k 10001 103 1000 илјада 1795
хекто х h 10002/3 102 100 сто 1795
дека да da 10001/3 101 10 десет 1795
10000 100 1 еден
деци д d 1000−1/3 10−1 0,1 десетина 1795
санти с c 1000−2/3 10−2 0,01 стотина 1795
мили м m 1000−1 10−3 0,001 илјадатина 1795
микро μ μ 1000−2 10−6 0,000001 милионтина 1960
нано н n 1000−3 10−9 0,000000001 билионтина милијардитина 1960
пико п p 1000−4 10−12 0,000000000001 трилионтина билионтина 1960
фемто ф f 1000−5 10−15 0,000000000000001 квадрилионтина билијардитина 1964
ато а a 1000−6 10−18 0,000000000000000001 квинтилионтина трилионтина 1964
зепто з z 1000−7 10−21 0,000000000000000000001 секстилионтина трилијардитина 1991
јокто ј y 1000−8 10−24 0,000000000000000000000001 септилионтина квадрилионтина 1991
ронто р r 1000−9 10−27 0,000000000000000000000000001 октилионтина квадрилијартина 2022
квекто кв q 1000−10 10−30 0,000000000000000000000000000001 нонилионтина квинтилионтина 2022

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. „Resolution 4 of the 19th CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)“. BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). Посетено на 2009-05-16. Les noms zepto et zetta évoquent le chiffre sept (septième puissance de 103) et la lettre « z » remplace la lettre « s » pour éviter le double emploi de la lettre « s » comme symbole.
  2. Williams, David R. (December 16, 2016), Earth Fact Sheet, NASA Goddard Space Flight Center, Посетено на 2018-01-21.
  3. Qadri, Syed; Erra, Ketsia (2001). Elert, Glenn (уред.). „Volume of earth's oceans“. The Physics Factbook. Посетено на 2019-07-28.
  4. http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na
  5. Richard Wray (2009-05-18). „Internet data heads for 500bn gigabytes“. The Guardian.