1 (број)

природен број

1

еден
-2 -1 0 1 2 3 4
Редно: прв
Делители: 1
Факторизација: 1
Римски: I
Двоично: 1
Осмеречно: 1
Шеснаесетеречно: 1
Природен број   Список на природни броеви

1 (еден)број и име на знакот 1. Тој е природен број што се јавува после бројот 0, и е претходник на бројот 2.

Табела на основни пресметки

уреди
Множење 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
Делење 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 0,5   0,25 0,2     0,125   0,1          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Степенување 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20