Грам (ознака: гр, g) е еден илјадити дел (0,001) од главната единица за маса во SI системот - килограм (кг).[1] Всушност, имињата на сите останати единици за маса се изведени токму од името на оваа единица (со претставките според SI системот), иако поради историски причини за основна единица за маса е избран килограмот.

Капаче од пенкало со тежина од близу еден грам

Малата маса се мери со помали единици од грамот. Оние што најчесто се користат се:

Најчеста примена грамот има при мерењето на масата на производите во готварството, а помалите единици од него најчесто се користат во фармакологијата.

Примери за маса мерена во грами уреди

Наводи уреди