Авогадров број

Авогадров број, познат како Авогадрова константа е бројот на молекули во еден мол супстанца. Се означува со симболот NA (или со L по австрискиот физичар Јохан Џозеф Лошмит), кој прв ја определил приближната големина на молекулата. Авогадровиот број изнесува 6,022 141 99(47) · 1023 -{mol}--1.[1]

НаводиУреди