1000 ili 1.000 (илјада) е природен број кој му следи на 999, а му претходи на 1001.

← 999 1000 1001 →
Кардиналноеден thousand
Редно1000-ти
(илјадити)
Факторизација
Делители1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000
Грчка бројка,Α´
Римска бројкаM
Грчка претставкахилија
Латинска претставкамили
Двоично11111010002
Троично11010013
Четворно332204
Петорно130005
Шестрно43446
Осмеречно17508
Дванаесетеречно11111010002
Шеснаесетеречно3E816
Дваесетеречно2A020
36-еречноRS36
Банкнота од 1000 денари

Во математикатаУреди

 • Децималното претставување на илјада е
  • 1.000еден проследен од три нули во општата нотација ;
  • 1 × 103 — во инженерската нотација, што во овој случај се совпаѓа со :
  • 1 × 103 (точно) — во научната нормализирана експоненцијална нотација ;
  • 1 E+3 (точно) — во научната Е-нотација.
 • SI-претставката за илјада е кило- (крат. к) што се става како претставка на единица, како на пр. метарот, добивајќи километар (км). Истото „к“ се среќава и во други ситуации за да се означат илјади, најчесто во изразување на паричен износ.
 • Збирот на Ојлеровата фи-функција на првите 57 цели броеви изнесува 1000.
 • промил (‰) - дропка што претставува илјадити дел од некој износ.

ВремеУреди

РазноУреди

 • 1000 - поштенски број на потесното градско подрачје на Скопје
 • „Илјадарка“ - банкнота од 1000 денари.
 • во фразеологијата на македонскиот јазик, зборот „илјада“ има преносно значење за многу голем број, како во примерот: „Старите дрвари знаат илјада начини да го соборат брзо дрвото.“[1]

КнижевностУреди


НаводиУреди

 1. илјада“ - Дигитален речник на македонскиот јазик