Демографска историја на Србија

Оваа статија ја претставува демографската историја на Србија преку резултатите од пописот. Видете Демографија на Србија за подетален преглед на тековната демографија од пописот во 2011 година.

Пописи

уреди
 
Лого на пописот од 2011 година

Пописите во Србија вообичаено се одвиваат на секои 10 години, во организација на Завод за статистика на Република Србија. Последниот попис бил во 2011 година. Пописите биле организирани во 2011, 2002, 1991, 1981, 1971, 1961, 1953 и 1948, за време на СФР Југославија. За време на Кралство Југославија, пописите биле спроведени во 1931 и 1921 година; пописот во 1941 година никогаш не бил спроведен поради избувнувањето на Втората светска војна.

Независното Кнежевство Србија го спровел првиот попис на населението во 1834 година; следните пописи биле спроведени во 1841, 1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1863 и 1866 и 1874 година. За време на ерата на Кралство Србија биле спроведени шест пописи во 1884, 1890, 1895, 1900, 1905 и последниот во 1910 година.

Пописите од 1846, 1850 и 1854 година беа делумно објавени во ДСС "Гласник". Заводот за статистика е формиран во 1862 година. Од 1863 година, Канцеларијата го објави Државјанството Србија во дваесет тома до 1894 година. Статистичките податоци и понатаму се објавуваат во новото издание на Статистиката на Кралството Србија, објавено од 1892 година. Малку е познато во историографијата за пописите до 1859 година.

 • ВКУПНО = 678.192[2]

Србија била поделена на 15 општини со 61 округ наречени капетании. Ужице не било вклучено поради немири.

 • ВКУПНО = 828,895
 • ВКУПНО = 859,545
 • ВКУПНО = 915,080

Извадоци во Гласник ДСС.[3]

 • ВКУПНО = 956,893

Извадоци во Гласник ДСС.[4]

 • ВКУПНО = 998,919

Извадоци во Гласник ДСС.[5]

 • ВКУПНО = 1,078,281

Објавено во 1863 година.[6]

 • ВКУПНО = 1,108,668[7]

Ова беше првиот попис во кој била бележана писменост, националност (етничка припадност) и државјанство.

Вкупно
 • ВКУПНО= 1,669,337[9]

Во 1879 година имаше попис во четирите земји што и биле отстапени на Србија во 1878 година.

Вкупно
Вкупно

20 век

уреди
Вкупно
Вкупно
2,922,258
 • ВКУПНО(официјална проценка) = 9,778,991 (регистрирани 8,182,141)
 • Срби = 6,446,595 (65.92%)
 • Албанци (официјална проценка) = 1,674,353 (17.12%), регистрирани 87,372
 • Унгарци = 343,800 (3.52%)
 • Југословени = 323,643 (3.31%)
 • Муслимани (официјална проценка) = 246,411 (2.52%), регистрирани 237,980
 • Роми (официјална проценка) = 140,237 (1.43%), регистрирани 138,799
 • Црногорци = 139,299 (1.42%)
 • Хрвати = 105,406 (1.08%)

Проценето население:

Регистрирано население:

21 век

уреди

Витални статистики

уреди

1880–1887

уреди
Просечна популација(x 1,000) Родени Починати Природни промени Стапка на наталитет ( 1,000) Стапка на смртност( 1,000) Природни промени ( 1,000)
1880 1,738 70,167 54,243 15,924 40.4 31.2 9.2
1881 1,775 80,678 43,645 37,033 45.4 24.6 20.8
1882 1,814 80,274 41,648 38,626 44.3 23.0 21.3
1883 1,859 87,161 42,263 44,898 46.7 22.7 24.0
1884 1,902 90,441 47,552 42,889 47.6 25.0 22.6
1885 1,940 90,627 52,318 38,309 46.7 27.0 19.7
1886 1,965 83,091 58,525 24,566 42.3 29.7 12.6
1887 2,008 93,911 50,481 43,430 46.8 25.1 21.7

1900–1912

уреди
Просечна популација(x 1,000) Родени Починати Природни промени Стапка на наталитет ( 1,000) Стапка на смртност( 1,000) Природни промени ( 1,000)
1900 2,470 105,000 58,000 47,000 42.4 23.5 18.9
1901 2,520 96,000 53,000 43,000 38.0 21.0 17.0
1902 2,570 98,000 57,000 41,000 38.0 22.3 15.7
1903 2,580 106,000 60,000 46,000 40.9 23.5 17.4
1904 2,650 106,000 56,000 50,000 39.8 21.1 18.7
1905 2,660 100,000 65,000 35,000 37.3 24.8 12.5
1906 2,690 113,000 66,000 47,000 42.0 24.5 17.5
1907 2,770 111,000 62,000 49,000 40.0 22.4 17.6
1908 2,820 104,000 67,000 37,000 36.8 23.7 13.1
1909 2,840 110,000 83,000 27,000 38.7 29.3 9.4
1910 2,870 112,000 64,000 48,000 39.0 22.4 16.6
1911 2,940 107,000 64,000 43,000 36.3 21.8 14.5
1912 2,980 114,000 63,000 51,000 38.3 21.1 17.1

1950–2017

уреди

Податоци за Србија со исклучок на Косово.

Просечна популација(x 1000) Родени Починати Природни промени Стапка на наталитет ( 1000) Стапка на смртност( 1000) Природни промени ( 1000) ВКУПНОfertility rate
1950 5 970 163 297 76 851 86 446 27.4 12.9 14.5 3,51
1951 6 043 145 197 80 034 65 163 24.0 13.2 10.8 3,07
1952 6 112 161 306 67 870 93 436 26.4 11.1 15.3 3,33
1953 6 188 151 672 68 168 83 504 24.5 11.0 13.5 3,03
1954 6 274 152 569 62 610 89 959 24.3 10.0 14.3 3,05
1955 6 358 140 396 65 179 75 217 22.1 10.3 11.8 2,81
1956 6 425 132 078 67 055 65 023 20.6 10.4 10.1 2,66
1957 6 481 118 535 64 885 53 650 18.3 10.0 8.3 2,38
1958 6 535 118 425 55 564 62 861 18.1 8.5 9.6 2,45
1959 6 585 114 872 60 850 54 022 17.4 9.2 8.2 2,40
1960 6 635 119 298 61 872 57 426 18.0 9.3 8.7 2,56
1961 6 693 115 222 57 990 57 232 17.2 8.7 8.6 2,51
1962 6 752 110 008 62 830 47 178 16.3 9.3 7.0 2,47
1963 6 809 108 324 57 778 50 546 15.9 8.5 7.4 2,46
1964 6 863 103 847 62 100 41 747 15.1 9.0 6.1 2,51
1965 6 916 106 699 58 856 47 843 15.4 8.5 6.9 2,43
1966 6 974 103 775 55 471 48 304 14.9 8.0 6.9 2,45
1967 7 027 103 491 62 915 40 576 14.7 9.0 5.8 2,40
1968 7 078 103 621 60 932 42 689 14.6 8.6 6.0 2,41
1969 7 127 105 478 68 152 37 326 14.8 9.6 5.2 2,27
1970 7 171 102 453 67 211 35 242 14.3 9.4 4.9 2,40
1971 7 214 104 070 65 872 38 198 14.4 9.1 5.3 2,30
1972 7 258 106 859 70 822 36 037 14.7 9.8 5.0 2,28
1973 7 303 108 361 67 152 41 209 14.8 9.2 5.6 2,31
1974 7 351 110 458 66 457 44 001 15.0 9.0 6.0 2,32
1975 7 401 112 945 69 590 43 355 15.3 9.4 5.9 2,35
1976 7 452 114 035 68 565 45 470 15.3 9.2 6.1 2,28
1977 7 503 111 510 68 924 42 586 14.9 9.2 5.7 2,26
1978 7 550 110 622 71 986 38 636 14.7 9.5 5.1 2,23
1979 7 611 109 953 72 306 37 647 14.4 9.5 4.9 2,14
1980 7 688 109 597 76 180 33 417 14.3 9.9 4.3 2,26
1981 7 729 103 407 78 086 25 321 13.4 10.1 3.3 2,24
1982 7 738 106 575 78 473 28 102 13.8 10.1 3.6 2,31
1983 7 747 108 003 83 506 24 497 13.9 10.8 3.2 2,23
1984 7 754 107 036 82 742 24 294 13.8 10.7 3.1 2,21
1985 7 759 101 938 81 836 20 102 13.1 10.5 2.6 2,22
1986 7 759 99 419 83 977 15 442 12.8 10.8 2.0 2,21
1987 7 757 98 279 83 426 14 853 12.7 10.8 1.9 2,24
1988 7 755 97 471 83 616 13 855 12.6 10.8 1.8 2,22
1989 7 773 91 270 85 256 6 014 11.7 11.0 0.8 2,09
1990 7 806 90 590 85 932 4 658 11.6 11.0 0.6 2,11
1991 7 836 90 378 89 072 1 306 11.5 11.4 0.2 1,80
1992 7 852 86 877 93 475 -6 598 11.1 11.9 -0.8 1,77
1993 7 848 87 931 95 121 -7 190 11.2 12.1 -0.9 1,90
1994 7 843 85 292 93 011 -7 719 10.9 11.9 -1.0 1,87
1995 7 837 86 236 93 933 -7 697 11.0 12.0 -1.0 1,70
1996 7 828 82 548 98 370 -15 822 10.5 12.6 -2.0 1,85
1997 7 831 79 716 98 068 -18 352 10.2 12.5 -2.3 1,76
1998 7 568 76 330 99 376 -23 046 10.1 13.1 -3.0 1,68
1999 7 540 72 222 101 444 -29 222 9.6 13.5 -3.9 1,62
2000 7 516 73 764 104 042 -30 278 9.8 13.8 -4.0 1,48
2001 7 503 78 435 99 008 -20 573 10.5 13.2 -2.7 1,58
2002 7 500 78 101 102 785 -24 684 10.4 13.7 -3.3 1,57
2003 7 481 79 025 103 946 -24 921 10.6 13.9 -3.3 1,59
2004 7 463 78 186 104 320 -26 134 10.5 14.0 -3.5 1,57
2005 7 441 72 180 106 771 -34 591 9.7 14.3 -4.6 1,45
2006 7 412 70 997 102 884 -31 887 9.6 13.9 -4.3 1,43
2007 7 382 68 102 102 805 -34 703 9.2 13.9 -4.7 1,38
2008 7 350 69 083 102 711 -33 628 9.4 14.0 -4.6 1,42
2009 7 321 70 299 104 000 -33 701 9.6 14.2 -4.6 1,45
2010 7 291 68 304 103 211 -34 907 9.4 14.2 -4.8 1,42
2011 7 234 65 598 102 935 -37 337 9.0 14.2 -5.2 1,41
2012 7 195 67 257 102 400 -35 143 9.3 14.1 -4.8 1,45
2013 7 163 65 554 100 300 -34 746 9.1 14.0 -4.9 1,44
2014 7 132 66 461 101 247 -34 786 9.3 14.1 -4.8 1,47
2015 7 095 65 657 103 678 -38 021 9.3 14.6 -5.3 1,47
2016 7 058 64 734 100 834 -36 100 9.2 14.3 -5.1 1,46
2017 7 020 64 894 103 722 -38 828 9.2 14.8 -5.6 1,48

Наводи

уреди
 1. Censuses in 19th century Serbia: inventory of preserved microdata (PDF), Rostock: Max-Planck, 2012
 2. Лепосава Цвијетић: Попис становништва и имовине у Србији 1834. године, Београд 1984. године (PDF)
 3. Jovan Gavrilović, “Prilog za geografiju i statistiku Srbije. Glavni izvod popisa Srbije u godini 1846”, Glasnik DSS III (1851), pp.186–190.
 4. Jovan Gavrilović, “Prilog za geografiju i statistiku Srbije. Glavni izvod popisa Srbije u godini 1850”, Glasnik DSS IV (1852), pp. 227–248
 5. Jovan Gavrilović, “Glavni izvod popisa u Srbiji godine 1854/55”, Glasnik DSS IX (1857), pp. 224–226.
 6. „Izvestije podnešeno g. Ministru Finansije o čislu žitelja Srbije u godini 1859“, Državopis Srbije I (1863), pp.86–97.
 7. Halpern, J., 1972. Town and countryside in Serbia in the nineteenth-century, social and household structure as reflected in the census of 1863.
 8. „Serbien“. Geographisches_Handbuch_zu_Andrees_Handatlas. 1882.
 9. 9,0 9,1 „Serbien“. Geographisches_Handbuch_zu_Andrees_Handatlas. 1902.
 10. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2014-09-04. Посетено на 2014-09-04.
 11. B.R. Mitchell. European historical statistics. 1750-1975.
 12. „Démographie des pays développés - Bases de données en ligne - Les chiffres - Ined - Institut national d'études démographiques“. Ined.fr. Посетено на 2016-09-29.