Кнежевство Србија

Кнежевството Србија (српски: Кнежевина Србија / Kneževina Srbija) било полунезависна држава на Балканот која била создадена со Српската револуција, која траела меѓу 1804 и 1817. Неговото создавање било договорено прво преку непишан договор меѓу Милош Обреновиќ, водачот на Второто српско востание и Марашли паша. Со Хатишериф во 1830 година било признато и од Портата.

Кнежевство Србија
Кнежевина Србија
Kneževina Srbija

1815 – 1882  

Знаме Грб
Кнежевството Србија во 1878 година
Главен град
Уредување Кнежевство
Кнез
 -  1817–39 Милош Обреновиќ I (прв)
 -  1868–82 Милан Обреновиќ IV (последен)
Премиер
 -  1815–1816 Петар Николаевиќ Молер (прв)
 -  1880–1882 Милан Пироќанец (последен)
Историја
 -  Признато од Портата 1815
 -  Ден на државноста 15 февруари 1835c
 -  Признато 13 јули 1878d
 -  Прогласено за кралство 1882
a: Преместен во Белград во 1838.
b: де јуре со Хатишериф од 1830.
c: Почеток на Првото српско востание, усвоен е првиот устав.
d: Де факто независност од 1867, де јуре со Берлинскиот договор.

Со Берлинскиот договор од 1878, кнежевството добило и меѓународно признавање. Кнежевството Србија постоело до 1882 кога било прогласено за кралство.

КнезовиУреди

Портрет Име Роден Починал Од До Забелешки
  Милош Обреновиќ I 17 март 1780 26 септември 1860 6 ноември 1817 25 јуни 1839
  Милан Обреновиќ II 21 октомври 1819 8 јули 1839 25 јуни 1839 8 јули 1839 син на Милош Обреновиќ I
  Михајло Обреновиќ III 16 септември 1823 10 јуни 1868 8 јули 1839 14 септември 1842 син на Милош Обреновиќ I
  Александар Караѓорѓевиќ 11 октомври 1806 3 мај 1885 14 септември 1842 23 декември 1858
  Милош Обреновиќ I 17 март 1780 септември 1860 23 декември 1858 26 септември 1860
  Михајло Обреновиќ III 16 септември 1823 10 јуни 1868 26 септември 1860 10 јуни 1868
  Милан Обреновиќ IV 22 август 1854 11 февруари 1901 10 јуни 1868 6 март 1882