Бела боја

(Пренасочено од Бела)

Белата боја е основна неутрална боја, еквивалентна на белата сончева светлина и затоа од човекот се распознава претежно во светлината.

Бела
Чаша млеко
Општоприфатен симболизам
чистота, благородност, мекост, празнотија, духови, снег, мраз, рај, белци, мир, јасност, светло, живот, предавање, облаци, млеко, добрина, памук, ангели, зима, невиност, стерилност, студ
За координативе     Бојни координати
Хекс. тројка#FFFFFF
sRGB1    (r, g, b)(255, 255, 255)
CMYK2   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 0)
HSV       (h, s, v)(-°, 0%, 100%)
Изворпо дефиниција
1: Нормализирано на [0–255]
2: Нормализирано на [0–100]

Една од двете основни неутрални бои во уметноста е белата. Од белата боја се произведуваат множество други бои, при што со смешувањето му со основните има способмост да ги осветлува. Доколку биде смешена со другата неутрална боја - црната ќе се образува друга неутрална вторична боја - сивата.

Белата боја настанува при мешање на црвената, сината и зелената боја.

Белата боја во нашето општество најчесто асоцира на веселба, свадба, невиност. За разлика од нас, кај Кинезите, на пример, белата боја ја претставува тагата, жалот и слично.