Отвори го главното мени

9

девет
6 7 8 9 10 11 12
Редно: деветии
Делители: 1,3,9
Факторизација: 32
Римски: IX
Двоично: 1001
Осмеречно: 11
Шеснаесетеречно: 9
Природен број   Список на природни броеви

9 (девет) е број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 8 а претходник на бројот 10.