8

осум
5 6 7 8 9 10 11
Редно: осми
Делители: 1,2,4,8
Факторизација: 23
Римски: VIII
Двоично: 1000
Осмеречно: 10
Шеснаесетеречно: 8
Природен број   Список на природни броеви

8 (осум) е број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после бројот 7, а претходник на бројот 9.