Отвори го главното мени

3

три
0 1 2 3 4 5 6
Редно: трет
Делители: 1,3
Факторизација: 3
Римски: III
Двоично: 11
Осмеречно: 3
Шеснаесетеречно: 3
Природен број   Список на природни броеви

3 (три) е број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е природен број што следи после броја 2, а претходник е на бројот 4.