0

нула
-3 -2 -1 0 1 2 3
Редно: нулти
Делители: -
Факторизација: 0
Римски: -
Двоично: 0
Осмеречно: 0
Шеснаесетеречно: 0
Природен број   Список на природни броеви

0 (нула)број и име на глифот што го претставува тој број. Тој е цел број што следи после бројот -1, а претходник е на бројот 1.