Список на децении

список на статии на Викимедија

Ова е список на децении од XVII век п.н.е. па сè до денешен ден, со врски кон соодветни статии што содржат повеќе информации за секоја од нив.

Во текот на XX век сметањето на децениите како историски ентитети сами по себе станало повообичаено. Со секоја деценија се асоцираат поедини трендови, стилови и гледишта (да речеме „дваесеттите“, „шеесеттите“ итн).

Век Децении
1600-ти п.н.е. 1690-ти п.н.е. 1680-ти п.н.е. 1670-ти п.н.е. 1660-ти п.н.е. 1650-ти п.н.е. 1640-ти п.н.е. 1630-ти п.н.е. 1620-ти п.н.е. 1610-ти п.н.е. 1600-ти п.н.е.
1500-ти п.н.е. 1590-ти п.н.е. 1580-ти п.н.е. 1570-ти п.н.е. 1560-ти п.н.е. 1550-ти п.н.е. 1540-ти п.н.е. 1530-ти п.н.е. 1520-ти п.н.е. 1510-ти п.н.е. 1500-ти п.н.е.
1400-ти п.н.е. 1490-ти п.н.е. 1480-ти п.н.е. 1470-ти п.н.е. 1460-ти п.н.е. 1450-ти п.н.е. 1440-ти п.н.е. 1430-ти п.н.е. 1420-ти п.н.е. 1410-ти п.н.е. 1400-ти п.н.е.
1300-ти п.н.е. 1390-ти п.н.е. 1380-ти п.н.е. 1370-ти п.н.е. 1360-ти п.н.е. 1350-ти п.н.е. 1340-ти п.н.е. 1330-ти п.н.е. 1320-ти п.н.е. 1310-ти п.н.е. 1300-ти п.н.е.
1200-ти п.н.е. 1290-ти п.н.е. 1280-ти п.н.е. 1270-ти п.н.е. 1260-ти п.н.е. 1250-ти п.н.е. 1240-ти п.н.е. 1230-ти п.н.е. 1220-ти п.н.е. 1210-ти п.н.е. 1200-ти п.н.е.
1100-ти п.н.е. 1190-ти п.н.е. 1180-ти п.н.е. 1170-ти п.н.е. 1160-ти п.н.е. 1150-ти п.н.е. 1140-ти п.н.е. 1130-ти п.н.е. 1120-ти п.н.е. 1110-ти п.н.е. 1100-ти п.н.е.
1000-ти п.н.е. 1090-ти п.н.е. 1080-ти п.н.е. 1070-ти п.н.е. 1060-ти п.н.е. 1050-ти п.н.е. 1040-ти п.н.е. 1030-ти п.н.е. 1020-ти п.н.е. 1010-ти п.н.е. 1000-ти п.н.е.
900-ти п.н.е. 990-ти п.н.е. 980-ти п.н.е. 970-ти п.н.е. 960-ти п.н.е. 950-ти п.н.е. 940-ти п.н.е. 930-ти п.н.е. 920-ти п.н.е. 910-ти п.н.е. 900-ти п.н.е.
800-ти п.н.е. 890-ти п.н.е. 880-ти п.н.е. 870-ти п.н.е. 860-ти п.н.е. 850-ти п.н.е. 840-ти п.н.е. 830-ти п.н.е. 820-ти п.н.е. 810-ти п.н.е. 800-ти п.н.е.
700-ти п.н.е. 790-ти п.н.е. 780-ти п.н.е. 770-ти п.н.е. 760-ти п.н.е. 750-ти п.н.е. 740-ти п.н.е. 730-ти п.н.е. 720-ти п.н.е. 710-ти п.н.е. 700-ти п.н.е.
600-ти п.н.е. 690-ти п.н.е. 680-ти п.н.е. 670-ти п.н.е. 660-ти п.н.е. 650-ти п.н.е. 640-ти п.н.е. 630-ти п.н.е. 620-ти п.н.е. 610-ти п.н.е. 600-ти п.н.е.
500-ти п.н.е. 590-ти п.н.е. 580-ти п.н.е. 570-ти п.н.е. 560-ти п.н.е. 550-ти п.н.е. 540-ти п.н.е. 530-ти п.н.е. 520-ти п.н.е. 510-ти п.н.е. 500-ти п.н.е.
400-ти п.н.е. 490-ти п.н.е. 480-ти п.н.е. 470-ти п.н.е. 460-ти п.н.е. 450-ти п.н.е. 440-ти п.н.е. 430-ти п.н.е. 420-ти п.н.е. 410-ти п.н.е. 400-ти п.н.е.
300-ти п.н.е. 390-ти п.н.е. 380-ти п.н.е. 370-ти п.н.е. 360-ти п.н.е. 350-ти п.н.е. 340-ти п.н.е. 330-ти п.н.е. 320-ти п.н.е. 310-ти п.н.е. 300-ти п.н.е.
200-ти п.н.е. 290-ти п.н.е. 280-ти п.н.е. 270-ти п.н.е. 260-ти п.н.е. 250-ти п.н.е. 240-ти п.н.е. 230-ти п.н.е. 220-ти п.н.е. 210-ти п.н.е. 200-ти п.н.е.
100-ти п.н.е. 190-ти п.н.е. 180-ти п.н.е. 170-ти п.н.е. 160-ти п.н.е. 150-ти п.н.е. 140-ти п.н.е. 130-ти п.н.е. 120-ти п.н.е. 110-ти п.н.е. 100-ти п.н.е.
0-ти п.н.е. (99 г.) 90-ти п.н.е. 80-ти п.н.е. 70-ти п.н.е. 60-ти п.н.е. 50-ти п.н.е. 40-ти п.н.е. 30-ти п.н.е. 20-ти п.н.е. 10-ти п.н.е. 0-ти п.н.е. (9 г.)
0-ти (99 г.) 0-ти (9 г.) 10-ти 20-ти 30-ти 40-ти 50-ти 60-ти 70-ти 80-ти 90-ти
100-ти 100-ти 110-ти 120-ти 130-ти 140-ти 150-ти 160-ти 170-ти 180-ти 190-ти
200-ти 200-ти 210-ти 220-ти 230-ти 240-ти 250-ти 260-ти 270-ти 280-ти 290-ти
300-ти 300-ти 310-ти 320-ти 330-ти 340-ти 350-ти 360-ти 370-ти 380-ти 390-ти
400-ти 400-ти 410-ти 420-ти 430-ти 440-ти 450-ти 460-ти 470-ти 480-ти 490-ти
500-ти 500-ти 510-ти 520-ти 530-ти 540-ти 550-ти 560-ти 570-ти 580-ти 590-ти
600-ти 600-ти 610-ти 620-ти 630-ти 640-ти 650-ти 660-ти 670-ти 680-ти 690-ти
700-ти 700-ти 710-ти 720-ти 730-ти 740-ти 750-ти 760-ти 770-ти 780-ти 790-ти
800-ти 800-ти 810-ти 820-ти 830-ти 840-ти 850-ти 860-ти 870-ти 880-ти 890-ти
900-ти 900-ти 910-ти 920-ти 930-ти 940-ти 950-ти 960-ти 970-ти 980-ти 990-ти
1000-ти 1000-ти 1010-ти 1020-ти 1030-ти 1040-ти 1050-ти 1060-ти 1070-ти 1080-ти 1090-ти
1100-ти 1100-ти 1110-ти 1120-ти 1130-ти 1140-ти 1150-ти 1160-ти 1170-ти 1180-ти 1190-ти
1200-ти 1200-ти 1210-ти 1220-ти 1230-ти 1240-ти 1250-ти 1260-ти 1270-ти 1280-ти 1290-ти
1300-ти 1300-ти 1310-ти 1320-ти 1330-ти 1340-ти 1350-ти 1360-ти 1370-ти 1380-ти 1390-ти
1400-ти 1400-ти 1410-ти 1420-ти 1430-ти 1440-ти 1450-ти 1460-ти 1470-ти 1480-ти 1490-ти
1500-ти 1500-ти 1510-ти 1520-ти 1530-ти 1540-ти 1550-ти 1560-ти 1570-ти 1580-ти 1590-ти
1600-ти 1600-ти 1610-ти 1620-ти 1630-ти 1640-ти 1650-ти 1660-ти 1670-ти 1680-ти 1690-ти
1700-ти 1700-ти 1710-ти 1720-ти 1730-ти 1740-ти 1750-ти 1760-ти 1770-ти 1780-ти 1790-ти
1800-ти 1800-ти 1810-ти 1820-ти 1830-ти 1840-ти 1850-ти 1860-ти 1870-ти 1880-ти 1890-ти
1900-ти 1900-ти 1910-ти 1920-ти 1930-ти 1940-ти 1950-ти 1960-ти 1970-ти 1980-ти 1990-ти
2000-ти 2000-ти 2010-ти 2020-ти 2030-ти 2040-ти 2050-ти 2060-ти 2070-ти 2080-ти 2090-ти
2100-ти 2100-ти