Историја на Советскиот Сојуз (1964–1982) — Други јазици