Источен блок термин кој ја означува групата на држави, главно со комунистичко уредување, блиски или во сојуз со СССР во текот на Студената војна, односно во периодот од крајот на Втората светска војна до демократизацијата на Советскиот Сојуз во 1990.

Блоковската поделеност на светот во текот на Студената војна.

Поврзано уреди