Сталинизам

израз кој најчесто ја означува идеологијата која ја смислил Јосиф Сталин

Сталинизам е израз кој најчесто ја означува идеологијата која ја смислил Јосиф Сталин т.е. настојувал да ја спроведе во СССР за време на своето владеење од 1920 до 1930 година; обично се смета за еден од правците на марксизмот-ленинизмот. Сталинистичката политика во СССР своите основи ги имала во забрзаната индустрализација, концептот социјализам во една земја, централизација на државата и друго.

Дел од темата Политика

СОЦИЈАЛИЗАМ

Red flag
Струи

АфриканскиДемократскиАрапски
ЗеленРеволуционерен
Социјален анархизам
СојузничкиСлободарски
СоцијалдемократијаКомунизам
Социјалистичка пазарна економија

Клучни теми и прашања

Типови
Историја
Економија
Држава
Критики

Организации и луѓе

Првата интернационала
Втората интернационала
Третата интернационала (Коминтерна)
Четвртата интернационала
Социјалистичка интернационала
Интернационална социјалистичка организација
Светска организација на демократска младина
Интернационален сојуз на социјалистичка младина

Сродни теми

Анархизам · Самоуправување
Класна борба
Диктатура на пролетеријатот
Егалитаризам · Equality of outcome
Impossibilism · Интернационализам
Марксизам · Пролетерска револуција

Социјалистички портал
Политички портал ·
Чилеанска комунистичка партија (Пролетерска акција) за време на Први мај прослава на улиците на Сантијаго де Чиле носи транспаренти со портрети на Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Владимир Лењин и Јосиф Стаљин.