[[{{{1}}} {{{2}}}]] [[{{{3}}}]] [[Категорија:Родени на {{{1}}} {{{2}}}]] [[Категорија:Родени на {{{1}}} {{{2}}}]][[Категорија:Родени во {{{3}}} година]] [[Категорија:Родени во {{{2}}}]] [[Категорија:Родени во {{{3}}} година]] [[Категорија:Родени во {{{3}}} година]]

Начин на употреба уреди

Предлошката се употребува во биографски статии кога се наведува датумот кога личноста се родила. Можни се следниве влезни параметри:

ден кога личноста е родена, бројчена вредност од 1 до 31
месец во која личноста се родила, назив на месецот напишан на македонски јазик со употреба на македонска кирилица при што почетната буква на месецот е мала: јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември и декември.
година во која личноста се родила, пример 1990, 238, 123 п.н.е.

Примери за користење уреди

Скриени категории:
Категорија:Родени на 1 мај 1960
Категорија:Родени на 1 мај
Категорија:Родени во мај 1960
Категорија:Родени во мај
Категорија:Родени во 1960 година

Можно е испуштање на некои параметри при што при повикување на предлошката положбата за соодветниот параметар останува празна

Скриени категории:
Категорија:Родени во мај 1960
Категорија:Родени во мај
Категорија:Родени 1960 година
  • {{Роден на|||1960}} ---> 1960
Категорија:Родени 1960 година

Пренасочувачки предлошки уреди

Постојат пренасочувачки предлошки кон оваа предлошка:

{{Шаблон:Роден на}}
{{Шаблон:Роденa на}}
{{Шаблон:Роденa}}