Мост

градба изградена за да премости физички препреки

Мостот е конструкција изградена за премостување на природните и вештачките препреки. Целта на мостот е да овозможи преминување на луѓе, коли, возови итн. Мостот може да биде направен од различни материјали. Првите мостови биле правени од дрво.

Мостот Акаши-Кајкјо во Јапонија, моментално најдолгиот висечки мост во светот.

Градењето на мостови започнало уште во далечната древност и го следело развојот на општеството и напредокот во различните области на техниката. Првите мостови биле всушност паднати дрвја над потоци коешто било употребено како идеја за градење на дрвени мостови, а во понатамошниот развој се граделе мостови и од камен, а потоа и од метални конструкции.

Еден од најпознатите мостови во Македонија е Камениот мост во Скопје.

Мостот како тема во уметноста и во популарната култура Уреди

Мостот како тема во книжевноста Уреди

Мостот како тема во музиката Уреди

 • „Мостот преку немирната вода“ (Bridge Over Troubled Water) - песна од истоимениот албум на американското дуо Пол Сајмон и Арт Гарфанкел од 1970 година.[15]
 • „Мост“ - песна на македонската музичка група „Анастасија“ од 1998 година.[16]
 • „Мост ми ѕидаа девет мајстори“ - фолк песна на Васка Илиева.[17]

Наводи Уреди

 1. Николина Андова, Влезот е од другата страна, Темплум, Скопје, 2013.
 2. „Most na Žepi“, во: Ivo Andrić, Priča o vezirovom slonu. Beograd: Rad, 1962, стр. 68-75.
 3. Томас Бернхард, Имитатор на гласови. Скопје: Темплум, 2008, стр. 158.
 4. Мак Диздар, Горчин. Скопје, Македонска книга, стр. 16.
 5. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 140-142.
 6. Киро Донев, Приказни од куќичката на дрво. Скопје: Македоника литера, 2013, стр. 152-155.
 7. Viktor Igo, Pesme. Beograd: Rad, 1969, стр. 72.
 8. Блаже Конески, Поезија. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2011, стр. 17-28.
 9. Владимир Мајаковски, Песме и поеме. Нови Сад: Академска књига, 2015, стр. 143-147.
 10. Анте Поповски, Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура, Мисла, 1991, стр. 69.
 11. „Izabrana bibliografija Jaroslava Sajferta“ во: Jaroslav Sajfert, Stub kuge. Beograd: Mali vrt, 2014, стр. 93-94.
 12. Luj-Ferdinand Selin, Putovanje nakraj noći. Beograd: LOM, 2019.
 13. Savremena poljska poezija. Beograd: Nolit, 1964, стр. 22.
 14. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 256-257.
 15. YouTube, Bridge Over Troubled Water ~~~~~ Simon and Garfunkel (пристапено на 4.3.2108)
 16. DISCOGS Anastasia (3) ‎– Nocturnal (пристапено на 10.6.2018)
 17. Антологија на македонската чалгија / Antology of Macedonian Chalgia, Македон мјузик, 2006.