Затворена самогласка

Затворена самогласка е вид на самогласен глас во извесни јазици. Карактеристично за предната самогласка е тоа што јазикот се става што е можно поблиску до горниот ѕид на устата без да направи препрека која би ја направила согласка. Понекогаш се нарекуваат и високи самогласки бидејќи јазикот се подига високо при нивната творба.[1]

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Во македонскиот јазик, затворени самогласки се и и у.[1] Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве затворени самогласки:

Во контекст на фонологијата на даден јазик, „висока самогласка“ може да биде секоја согласка што е позатворена од средна. За високи може да се сметаат полузатворените, речиси затворените и затворените самогласки.

Наводи

уреди
  1. 1,0 1,1 Кепески, Круме (1990). Граматика на македонскиот литературен јазик (X. изд.). Скопје: Просветно дело. стр. 61.