Табела на самогласки по МФА со звуци

Меѓународната фонетска азбука (МФА) е азбучен систем за фонетско бележење со симболи засновани на латиницата. Осмислен е од Меѓународното фонетско здружение како стандардизирано претставување на гласовите во јазиците.[1]

Во МФА, самогласните гласови се дефинираат како звуци што се јавува во средината на слогот.[2] Табелата подолу ги прикажува самогласките по МФА и дава снимки како тие звучат. Самогласките се распоредени според положбата на јазикот.

Самогласки по МФА со звуци
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
i
y
ɨ
ʉ
ɯ
u
ɪ
ʏ
ɪ̈
ʊ̈
ʊ
noicon
e
ø
ɘ
ɵ
ɤ
o
ø̞
ə
ɤ̞
ɛ
œ
ɜ
ɞ
ʌ
ɔ
æ
ɐ
noicon
a
ɶ
ä
ɑ
ɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена—заоблена

Помош за МФА • легенда •  помош со снимки • табела • погл.


Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Меѓународно фонетско здружение (МФЗ), „Прирачник“.
  2. Меѓународно фонетско здружение (МФЗ), „Прирачник“, стр. 10.