Полузатворена самогласка

Полузатворена самогласка[1] е вид на самогласка што се среќава во некои јазици. Својствено за полуозатворената самогласка е тоа што јазикот се става на две третини помеѓу затворена и средна самогласка.

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
iy
ɨʉ
ɯu
ɪʏ
ʊ
eø
ɘɵ
ɤo
ɛœ
ɜɞ
ʌɔ
æ
aɶ
ä
ɑɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела •  табела со звуци • погл.

Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве полузатворени самогласки:

Наводи уреди

  1. Наречена и средновисока самогласка.