Дамат (турски: damat, од персиски: داماد (dâmâd) „младоженец“) — официјална османлиска титула која им била доделувана на мажите кои влегувале во служба на османлиската династија преку брак, буквално станувајќи зет на отоманскиот султан и династијата. Речиси во сите случаи, ова се случувало кога еден маж ќе се оженил со отоманска принцеза.

Царски и аристократски титули во Иран, Турција, Кавказ и Пакистан
Шах : Цар
Голем крал
Крал : Султан, Султана, Падишах
Кралски Принц : Шехзада (Шехзаде), Мирза
Благороднички принц: Шахибзаде
Благородништво: Наваб, Баиг, Бегзада
Кралско семејство: Дамат
Владини: Лала , Ага, Хазинедар

Следниве луѓе ја имале титулата дамат: