Википедија:Корисничка страница

Оваа страница е напатствие на македонската Википедија. Општоприфатен стандард е уредувачите да ги следат правилата, но сепак треба да се користи здрав разум и да се прават повремени исклучоци. Ако ја уредувате оваа страница, Ве молиме прво уверете се дека за вашата промена постои консензус. Ако се двоумите, прво дискутирајте на страницата за разговор.
Кратенки:
ВП:КС
Најважното од страницава: Корисничките страници се за разговор и соработка. Иако е дозволено објавување лични податоци, сепак тие не се блог или друштвена мрежа.

Корисничките страници се административни страници во именскиот простор и служат за организација на работата на Википедија, како и меѓусебна комуникација помеѓу корисниците. Корисничките страници исто така служат и за дискусија, оставање пораки, и во одреден дел за споделување лични податоци.

Корисничките страници смеат да се користат за лична комуникација само доколку таа е поврзана со работата на Википедија. Овие страници не смеат да се користат како блог или друштвена мрежа. Списокот на начела генерално важи и за кориснички страници, а доколку начелата не се почитуваат, корисникот ќе биде опоменат преку соодветна порака на неговата разговорна страница.