Предлошка:Начела и напатствија

(невидлива маргина од 1 ред)

Како да го прилагодувате приказот на предлошката
  • Користете {{Начела и напатствија |state=collapsed}}  за предлошкава да се прикаже во скриена состојба.
  • Користете {{Начела и напатствија |state=expanded}}  за предлошкава да се прикаже во раширена (полна) состојба.
  • Користете {{Начела и напатствија |state=autocollapse}}  за предлошкава да се прикаже во скриена состојба само ако има друга ваква хоризонтална предлошка на страницата.
  • Ако не е поинаку зададено (проверете го параметарот state во кодот на предлошкава), самосклопувањето ќе биде стандарден начин на приказ.