Википедија:Список на напатствија

Кратенки:
ВП:НАП

Напатствијата се советодавни страници кои илустрираат кои се најдобрите начини за да се направи нешто, но не мора строго да се почитуваат како приципите (иако нивната примена е пожелна). Кога начело и напатствие се во контрадикторност, преседан зема начелото. Напатствијата кажуваат како да се спречат или решат проблеми и како да се применат и извршат начелата во специфични околности.

Овие страници се сместени во Категорија:Википедија:Напатствија.

Поведение уреди

Содржина уреди

Бришење уреди

Уредување уреди

Именување уреди

Значајност уреди

Стил уреди

Поврзано уреди