Чифлик (појаснување)

појаснителна страница

Името Чифлик го носат 7 села во Македонија и една од најстарите урбани населби во градот Кичево. Името води потекло од турскиот назив за голем земјиштен имот во посед на агите и беговите - „чифлик“.