Список на ѕвезди во соѕвездието Орион

список на статии на Викимедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Орион, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Ригел β 19 34085 24436 05ч 14м &1000000000000322700000032,27с −08° 12′ &1000000000000005900000005,9″ 0,18 −6,69 773 B8Ia + B9V + B9V 7. ѕвезда по сјајност, троен ѕвезден систем; α Cyg-променлива
Бетелгез α 58 39801 27989 05ч 55м &1000000000000102900000010,29с +07° 24′ &1000000000000025300000025,3″ 0,42 −6,02 643 M2Ib 9. ѕвезда по сјајност во просек, полуправилна променлива, Vнајг = 0св, Vнајм = 1,3св, P = 2335 д
Белатрикс γ 24 35468 25336 05ч 25м &1000000000000078700000007,87с +06° 20′ &1000000000000059000000059,0″ 1,64 −2,72 243 B2III претпоставена променлива
Алнилам ε 46 37128 26311 05ч 36м &1000000000000128100000012,81с −01° 12′ &1000000000000006900000006,9″ 1,69 −6,38 1342 B0Ia α Cyg-променлива, Vнајг = 1,64св, Vнајм = 1,74св
Алнитак A ζ 50 37742 26727 05ч 40м &1000000000000455200000045,52с −01° 56′ &1000000000000033300000033,3″ 1,88 -6,0 817 O9.7Ib составница на системот Алнитак; претпоставена променлива
Саиф κ 53 38771 27366 05ч 47м &1000000000000453900000045,39с −09° 40′ &1000000000000010600000010,6″ 2,07 −4,65 721 B0.5Ia претпоставена променлива
Минтака AB δ 34 36486 25930 05ч 32м &1000000000000004000000000,40с −00° 17′ &1000000000000056700000056,7″ 2,20 -5,8 916 B0III+O9V составница на системот Минтака; алголска променлива, Vнајг = 2,20св, Vнајм = 2,32св, P = 5,73 д
ι Ori ι 44 37043 26241 05ч 35м &1000000000000259800000025,98с −05° 54′ &1000000000000035600000035,6″ 2,75 −5,30 1325 O9III Хатиса
π3 Ori π3 1 30652 22449 04ч 49м &1000000000000501400000050,14с +06° 57′ &1000000000000040500000040,5″ 3,19 3,67 26 F6V Табит; претпоставена променлива
η Ori η 28 35411 25281 05ч 24м &1000000000000286200000028,62с −02° 23′ &1000000000000049700000049,7″ 3,35 −3,86 901 B1V + B2 Саиф ел-Џабар, Саиф; β Cep-променлива, Vнајг = 3,31св, Vнајм = 3,6св, P = 7,99 д
Меиса A λ 39 36861 26207 05ч 35м &1000000000000082800000008,28с +09° 56′ &1000000000000003000000003,0″ 3,47 -4,25 1055 O8III составница на системот Меиса; претпоставена променлива
τ Ori τ 20 34503 24674 05ч 17м &1000000000000364000000036,40с −06° 50′ &1000000000000039800000039,8″ 3,59 −2,56 554 B5III
π4 Ori π4 3 30836 22549 04ч 51м &1000000000000123700000012,37с +05° 36′ &1000000000000018400000018,4″ 3,68 −4,25 1259 B2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,003св, P = 1,60 д
Алнитак B ζ 50 37743 26727 05ч 40м &1000000000000456000000045,60с −01° 56′ &1000000000000034000000034,0″ 3,70 -3,29 817 B0III+B1IV составница на системот Алнитак
π5 Ori π5 8 31237 22797 04ч 54м &1000000000000151000000015,10с +02° 26′ &1000000000000026400000026,4″ 3,71 −4,36 1342 B2III вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 3,66св, Vнајм = 3,73св, P = 3,70 д
σ Ori AB σ 48 37468 26549 05ч 38м &1000000000000447700000044,77с −02° 36′ &1000000000000000200000000,2″ 3,77 −3,96 1148 O9.5V составница на системот σ Ori; спектроскопска двојка; претпоставена променлива
ο2 Ori ο2 9 31421 22957 04ч 56м &1000000000000223200000022,32с +13° 30′ &1000000000000052500000052,5″ 4,06 0,48 169 K2III
φ2 Ori φ2 40 37160 26366 05ч 36м &1000000000000543300000054,33с +09° 17′ &1000000000000029100000029,1″ 4,09 1,33 116 G8III-IV
μ Ori μ 61 40932 28614 06ч 02м &1000000000000229900000022,99с +09° 38′ &1000000000000050500000050,5″ 4,12 0,78 152 Am... претпоставена затемнувачка двојка
29 Ori e 29 35369 25247 05ч 23м &1000000000000568400000056,84с −07° 48′ &1000000000000028600000028,6″ 4,13 0,49 174 G8III
32 Ori A 32 36267 25813 05ч 30м &1000000000000470500000047,05с +05° 56′ &1000000000000053600000053,6″ 4,20 −0,53 288 B5V
π2 Ori π2 2 30739 22509 04ч 50м &1000000000000367200000036,72с +08° 54′ &1000000000000000900000000,9″ 4,35 0,48 194 A1Vn
φ1 Ori φ1 37 36822 26176 05ч 34м &1000000000000492400000049,24с +09° 29′ &1000000000000022500000022,5″ 4,39 −3,01 985 B0IV...
χ1 Ori χ1 54 39587 27913 05ч 54м &1000000000000230800000023,08с +20° 16′ &1000000000000035100000035,1″ 4,39 4,67 28 G0V RS CVn-променлива, Vнајг = 4,38св, Vнајм = 4,41св
ν Ori ν 67 41753 29038 06ч 07м &1000000000000343200000034,32с +14° 46′ &1000000000000006700000006,7″ 4,42 −1,65 534 B3IV променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 1,04 д
ξ Ori ξ 70 42560 29426 06ч 11м &1000000000000564000000056,40с +14° 12′ &1000000000000031700000031,7″ 4,45 −2,00 634 B3IV
ρ Ori ρ 17 33856 24331 05ч 13м &1000000000000174800000017,48с +02° 51′ &1000000000000040500000040,5″ 4,46 −0,65 344 K3III... претпоставена променлива
π6 Ori π6 10 31767 23123 04ч 58м &1000000000000329000000032,90с +01° 42′ &1000000000000050500000050,5″ 4,47 −2,86 953 K2IIvar претпоставена променлива
ω Ori ω 47 37490 26594 05ч 39м &1000000000000111500000011,15с +04° 07′ &1000000000000017300000017,3″ 4,50 −3,98 1622 B3IIIe γ Cas-променлива, Vнајг = 4,4св, Vнајм = 4,59св
HD 40657 40657 28413 06ч 00м &1000000000000033500000003,35с −03° 04′ &1000000000000026700000026,7″ 4,53 −1,02 420 K2IIIvar претпоставена променлива
42 Ori c 42 37018 26237 05ч 35м &1000000000000231600000023,16с −04° 50′ &1000000000000018000000018,0″ 4,58 −2,33 786 B2III... претпоставена променлива
ψ2 Ori ψ2 30 35715 25473 05ч 26м &1000000000000502300000050,23с +03° 05′ &1000000000000044400000044,4″ 4,59 −3,60 1417 B2IV елипсоидна променлива и можна затемнувачка двојка, Vнајг = 4,55св, Vнајм = 4,61св, P = 2,53 д
υ Ori υ 36 36512 25923 05ч 31м &1000000000000558600000055,86с −07° 18′ &1000000000000005500000005,5″ 4,62 −3,76 1545 B0V Табит; претпоставена β Cep-променлива
π1 Ori π1 7 31295 22845 04ч 54м &1000000000000537000000053,70с +10° 09′ &1000000000000004100000004,1″ 4,64 1,80 121 A0V
χ2 Ori χ2 62 41117 28716 06ч 03м &1000000000000551800000055,18с +20° 08′ &1000000000000018500000018,5″ 4,64 -7,6 1801 B2Ia α Cyg-променлива
11 Ori 11 V1032 32549 23607 05ч 04м &1000000000000341400000034,14с +15° 24′ &1000000000000015100000015,1″ 4,65 −0,79 400 A0p Si α2 CVn-променлива, Vнајг = 4,65св, Vнајм = 4,69св, P = 4,64 д
ο1 Ori ο1 4 30959 22667 04ч 52м &1000000000000319600000031,96с +14° 15′ &1000000000000002800000002,8″ 4,71 −1,39 542 M3Sv полуправилна променлива, Vнајг = 4,65св, Vнајм = 4,88св, P = 30 д
31 Ori 31 CI 36167 25737 05ч 29м &1000000000000439800000043,98с −01° 05′ &1000000000000031800000031,8″ 4,71 −1,02 456 K5III полуправилна променлива, Vнајг = 4,68св, Vнајм = 4,72св, P = 141 д
22 Ori o 22 35039 25044 05ч 21м &1000000000000457500000045,75с −00° 22′ &1000000000000056900000056,9″ 4,72 −3,26 1289 B2IV-V претпоставена β Cep-променлива
56 Ori 56 39400 27750 05ч 52м &1000000000000264400000026,44с +01° 51′ &1000000000000018600000018,6″ 4,76 −2,91 1113 K2IIvar претпоставена променлива
49 Ori d 49 37507 26563 05ч 38м &1000000000000530900000053,09с −07° 12′ &1000000000000045800000045,8″ 4,77 1,41 153 A4V
HD 36960 36960 26199 05ч 35м &1000000000000026800000002,68с −06° 00′ &1000000000000007300000007,3″ 4,78 −4,00 1863 B0.5V претпоставена променлива
15 Ori 33276 24010 05ч 09м &1000000000000419600000041,96с +15° 35′ &1000000000000050200000050,2″ 4,81 −0,14 318 F2IV
ψ1 Ori ψ1 25 V1086 35439 25302 05ч 24м &1000000000000448300000044,83с +01° 50′ &1000000000000047200000047,2″ 4,89 −2,77 1109 B1V:pe γ Cas-променлива, Vнајг = 4,76св, Vнајм = 4,96св
51 Ori b 51 37984 26885 05ч 42м &1000000000000286600000028,66с +01° 28′ &1000000000000028800000028,8″ 4,90 0,07 302 K1III
HD 44131 44131 30093 06ч 19м &1000000000000596000000059,60с −02° 56′ &1000000000000040200000040,2″ 4,91 −1,05 506 M1III променлива ѕвезда, ΔV = 0,011св, P = 8,92 д
HD 37756 37756 26736 05ч 40м &1000000000000507200000050,72с −01° 07′ &1000000000000043600000043,6″ 4,95 −4,08 2090 B2IV-V претпоставена затемнувачка двојка
69 Ori f1 69 42545 29434 06ч 12м &1000000000000032800000003,28с +16° 07′ &1000000000000049600000049,6″ 4,95 −1,93 774 B5Vn
θ2 Ori A θ2 43 37041 26235 05ч 35м &1000000000000229000000022,90с −05° 24′ &1000000000000057800000057,8″ 4,98 −3,84 1895 O9.5Vpe составница на системот θ2 Ori; претпоставена променлива
23 Ori m 23 35149 25142 05ч 22м &1000000000000500000000050,00с +03° 32′ &1000000000000040000000040,0″ 5,00 −2,35 962 B1V претпоставена променлива
74 Ori k 74 43386 29800 06ч 16м &1000000000000265700000026,57с +12° 16′ &1000000000000018200000018,2″ 5,04 3,58 64 F5IV-V
27 Ori p 27 35410 25282 05ч 24м &1000000000000289100000028,91с −00° 53′ &1000000000000030000000030,0″ 5,07 1,46 172 K0III претпоставена променлива
θ1 Ori C θ1 C 41 37022 26221 05ч 35м &1000000000000164700000016,47с −05° 23′ &1000000000000022900000022,9″ 5,13 -4,9 1600 O6Vpe составница на јатото Трапез; троен ѕвезден систем; претпоставена променлива
64 Ori 64 41040 28691 06ч 03м &1000000000000273600000027,36с +19° 41′ &1000000000000026200000026,2″ 5,14 −2,44 1069 B8V претпоставена променлива
6 Ori g 6 31283 22833 04ч 54м &1000000000000469100000046,91с +11° 25′ &1000000000000033500000033,5″ 5,18 0,84 241 A3V претпоставена променлива
HD 33554 33554 24197 05ч 11м &1000000000000415600000041,56с +16° 02′ &1000000000000044400000044,4″ 5,18 0,21 321 K5III
71 Ori 71 43042 29650 06ч 14м &1000000000000509400000050,94с +19° 09′ &1000000000000024800000024,8″ 5,20 3,58 69 F6V
60 Ori 60 40446 28296 05ч 58м &1000000000000495800000049,58с +00° 33′ &1000000000000010700000010,7″ 5,21 −0,05 367 A1Vs претпоставена променлива
45 Ori 45 37077 26268 05ч 35м &1000000000000394900000039,49с −04° 51′ &1000000000000021900000021,9″ 5,24 −0,04 370 F0III
52 Ori 52 38710 27386 05ч 48м &1000000000000002300000000,23с +06° 27′ &1000000000000015200000015,2″ 5,26 −0,58 479 A5V
38 Ori n2 38 36777 26126 05ч 34м &1000000000000167900000016,79с +03° 46′ &1000000000000001000000001,0″ 5,32 0,20 345 A2V
5 Ori 5 31139 22730 04ч 53м &1000000000000227600000022,76с +02° 30′ &1000000000000029800000029,8″ 5,33 −1,13 638 M1III претпоставена променлива
HD 31296 31296 22834 04ч 54м &1000000000000477900000047,79с +07° 46′ &1000000000000045000000045,0″ 5,33 −0,33 441 K1III
14 Ori i 14 33054 23879 05ч 07м &1000000000000528700000052,87с +08° 29′ &1000000000000054900000054,9″ 5,33 1,46 194 Am
21 Ori 21 34658 24817 05ч 19м &1000000000000112300000011,23с +02° 35′ &1000000000000045400000045,4″ 5,34 1,42 198 F5IIvar
HD 36591 36591 25980 05ч 32м &1000000000000413500000041,35с −01° 35′ &1000000000000030600000030,6″ 5,34 −4,14 2567 B1IV претпоставена променлива
72 Ori f2 72 43153 29704 06ч 15м &1000000000000251300000025,13с +16° 08′ &1000000000000035500000035,5″ 5,34 −0,50 479 B7V
HD 30210 30210 22157 04ч 46м &1000000000000017000000001,70с +11° 42′ &1000000000000020200000020,2″ 5,35 0,79 266 Am...
VV Ori VV 36695 26063 05ч 33м &1000000000000314500000031,45с −01° 09′ &1000000000000021900000021,9″ 5,36 −3,41 1852 B1V алголска променлива, Vнајг = 5,31св, Vнајм = 5,66св, P = 1,49 д
55 Ori 55 39291 27658 05ч 51м &1000000000000219800000021,98с −07° 31′ &1000000000000004800000004,8″ 5,36 −3,20 1680 B2IV-V претпоставена променлива
HD 30034 30034 22044 04ч 44м &1000000000000257700000025,77с +11° 08′ &1000000000000046200000046,2″ 5,39 1,97 157 F0V
75 Ori l 75 43525 29850 06ч 17м &1000000000000066200000006,62с +09° 56′ &1000000000000033100000033,1″ 5,39 0,93 254 A2V
U Ori U 39816 28041 05ч 55м &1000000000000493000000049,30с +20° 10′ &1000000000000030000000030,0″ 5,40 1420 M8III мирида, Vнајг = 4,8св, Vнајм = 13св, P = 377 д
16 Ori h 16 33254 23983 05ч 09м &1000000000000196000000019,60с +09° 49′ &1000000000000046600000046,6″ 5,43 1,77 176 A2m претпоставена променлива
73 Ori 73 43247 29736 06ч 15м &1000000000000449700000044,97с +12° 33′ &1000000000000003900000003,9″ 5,44 −2,72 1399 B9II-III
33 Ori n1 33 36351 25861 05ч 31м &1000000000000145300000014,53с +03° 17′ &1000000000000031700000031,7″ 5,46 −2,95 1567 B1.5V
HD 34043 34043 24450 05ч 14м &1000000000000440500000044,05с +05° 09′ &1000000000000022100000022,1″ 5,50 −0,82 598 K4III претпоставена променлива
18 Ori 18 34203 24555 05ч 16м &1000000000000041400000004,14с +11° 20′ &1000000000000028900000028,9″ 5,52 0,26 368 A0V
HD 35536 35536 25329 05ч 25м &1000000000000017400000001,74с −10° 19′ &1000000000000043800000043,8″ 5,60 −0,85 635 K5III
35 Ori 35 36653 26093 05ч 33м &1000000000000542900000054,29с +14° 18′ &1000000000000020100000020,1″ 5,60 −0,39 513 B3V
HD 36881 36881 26215 05ч 35м &1000000000000132400000013,24с +10° 14′ &1000000000000024400000024,4″ 5,60 −2,66 1462 B9IIIMNp...
Меиса B λ 39 36862 26207 05ч 35м &1000000000000085000000008,50с +09° 56′ &1000000000000006000000006,0″ 5,61 -1,94 1055 B0.5V составница на системот Меиса
HD 43318 43318 29716 06ч 15м &1000000000000343600000034,36с −00° 30′ &1000000000000042000000042,0″ 5,62 2,86 116 F6V
66 Ori 66 41380 28814 06ч 04м &1000000000000583600000058,36с +04° 09′ &1000000000000031200000031,2″ 5,63 −3,78 2489 G4III
HD 36959 36959 26197 05ч 35м &1000000000000010100000001,01с −06° 00′ &1000000000000033400000033,4″ 5,67 2694 B1Vvar претпоставена променлива
63 Ori 63 41361 28812 06ч 04м &1000000000000581900000058,19с +05° 25′ &1000000000000011900000011,9″ 5,67 −1,97 1101 G7III:
HD 44033 44033 30099 06ч 20м &1000000000000042300000004,23с +14° 39′ &1000000000000004200000004,2″ 5,67 −0,46 548 K3Ib претпоставена променлива
HD 35007 35007 25028 05ч 21м &1000000000000318400000031,84с −00° 24′ &1000000000000059400000059,4″ 5,68 −1,91 1076 B3V
HD 35299 35299 25223 05ч 23м &1000000000000423100000042,31с −00° 09′ &1000000000000035300000035,3″ 5,69 −1,28 809 B1.5V претпоставена променлива
HD 40369 40369 28302 05ч 58м &1000000000000532400000053,24с +12° 48′ &1000000000000029700000029,7″ 5,70 −1,35 838 K2III...
HD 42111 42111 29151 06ч 08м &1000000000000579000000057,90с +02° 29′ &1000000000000059000000059,0″ 5,70 −0,66 609 A3Vn
HD 43587 43587 29860 06ч 17м &1000000000000162500000016,25с +05° 05′ &1000000000000058900000058,9″ 5,70 4,27 63 G0.5Vb
HD 37209 37209 26345 05ч 36м &1000000000000356900000035,69с −06° 03′ &1000000000000053100000053,1″ 5,71 −3,14 1918 B1V... претпоставена променлива
68 Ori 68 42509 29433 06ч 12м &1000000000000013400000001,34с +19° 47′ &1000000000000026100000026,1″ 5,76 −1,61 970 B9.5V
HD 36166 36166 25751 05ч 29м &1000000000000547700000054,77с +01° 47′ &1000000000000021300000021,3″ 5,77 −2,16 1254 B2V
HD 34989 34989 25041 05ч 21м &1000000000000435600000043,56с +08° 25′ &1000000000000042800000042,8″ 5,78 −0,99 736 B1V...
HD 38527 38527 27280 05ч 46м &1000000000000521500000052,15с +09° 31′ &1000000000000021000000021,0″ 5,78 0,96 300 G8III
HD 31373 31373 22913 04ч 55м &1000000000000501600000050,16с +15° 02′ &1000000000000025100000025,1″ 5,79 0,23 423 B9V
HD 39007 39007 27549 05ч 50м &1000000000000026800000002,68с +09° 52′ &1000000000000016400000016,4″ 5,79 0,74 334 G8III
HD 36134 36134 25708 05ч 29м &1000000000000237000000023,70с −03° 26′ &1000000000000046900000046,9″ 5,80 0,02 467 K1III... претпоставена променлива
HD 43023 43023 29575 06ч 13м &1000000000000542400000054,24с −03° 44′ &1000000000000029100000029,1″ 5,83 0,91 315 G8III
HD 42954 42954 29616 06ч 14м &1000000000000285800000028,58с +17° 54′ &1000000000000023000000023,0″ 5,86 0,15 452 A6m
HD 37320 37320 26487 05ч 38м &1000000000000011100000001,11с +07° 32′ &1000000000000029200000029,2″ 5,87 −0,29 556 B8III
HD 39910 39910 28011 05ч 55м &1000000000000301600000030,16с −04° 36′ &1000000000000059400000059,4″ 5,87 1,02 304 K2III:
HD 33646 33646 24203 05ч 11м &1000000000000453500000045,35с +01° 02′ &1000000000000013400000013,4″ 5,88 −1,36 916 F5
HD 33608 33608 24162 05ч 11м &1000000000000191300000019,13с −02° 29′ &1000000000000026800000026,8″ 5,89 2,97 125 F5V
HD 40020 40020 28139 05ч 56м &1000000000000493900000049,39с +11° 31′ &1000000000000016300000016,3″ 5,89 1,02 307 K2III
59 Ori 59 V1004 40372 28271 05ч 58м &1000000000000244400000024,44с +01° 50′ &1000000000000013700000013,7″ 5,89 0,72 353 A5me δ Sct-променлива, Vнајг = 5,88св, Vнајм = 5,92св, P = 0,06 д
HD 33833 33833 24294 05ч 12м &1000000000000481200000048,12с −06° 03′ &1000000000000025600000025,6″ 5,90 0,22 446 G7III
HD 32263 32263 23408 05ч 01м &1000000000000503500000050,35с +00° 43′ &1000000000000019800000019,8″ 5,91 −0,01 498 K0
HD 43112 43112 29678 06ч 15м &1000000000000084600000008,46с +13° 51′ &1000000000000003900000003,9″ 5,91 −2,21 1370 B1V претпоставена променлива
HD 36780 36780 26108 05ч 34м &1000000000000040600000004,06с −01° 28′ &1000000000000012700000012,7″ 5,92 −1,14 842 K5III
57 Ori 57 39698 27965 05ч 54м &1000000000000566900000056,69с +19° 44′ &1000000000000058600000058,6″ 5,92 −2,25 1405 B2V претпоставена променлива
HD 36162 36162 25790 05ч 30м &1000000000000261700000026,17с +15° 21′ &1000000000000038000000038,0″ 5,93 0,81 344 A3Vn
HD 37788 37788 26762 05ч 41м &1000000000000055900000005,59с +00° 20′ &1000000000000015700000015,7″ 5,93 2,38 168 F0IV
HD 38529 38529 27253 05ч 46м &1000000000000349600000034,96с +01° 10′ &1000000000000006700000006,7″ 5,94 2,80 138 G4V двојна ѕвезда; има планета and a кафеаво џуџе
HD 39421 39421 27713 05ч 52м &1000000000000077300000007,73с −09° 02′ &1000000000000031100000031,1″ 5,95 0,62 379 A2Vn
HD 37481 37481 26535 05ч 38м &1000000000000379700000037,97с −06° 34′ &1000000000000026200000026,2″ 5,96 −2,45 1567 B1.5IV претпоставена променлива
HD 39051 39051 27560 05ч 50м &1000000000000130600000013,06с +04° 25′ &1000000000000024600000024,6″ 5,96 0,00 507 K2III
HD 39286 39286 27747 05ч 52м &1000000000000234100000023,41с +19° 52′ &1000000000000004300000004,3″ 5,96 −2,16 1370 B9V + G претпоставена променлива
HD 37171 37171 26386 05ч 37м &1000000000000043500000004,35с +11° 02′ &1000000000000006200000006,2″ 5,97 −1,04 821 K4II SB променлива ѕвезда, ΔV = 0,013св, P = 1,56 д
HD 38089 38089 26926 05ч 42м &1000000000000539100000053,91с −06° 47′ &1000000000000046700000046,7″ 5,97 2,47 163 F3V
HD 38858 38858 27435 05ч 48м &1000000000000349000000034,90с −04° 05′ &1000000000000038700000038,7″ 5,97 5,01 51 G4V има планета; претпоставена променлива
HD 39118 39118
39119
27588 05ч 50м &1000000000000300300000030,03с +02° 01′ &1000000000000029000000029,0″ 5,97 −1,73 1128 G8III+... претпоставена променлива
HD 39885 39985 28110 05ч 56м &1000000000000280400000028,04с +09° 30′ &1000000000000033900000033,9″ 5,97 −0,68 697 A0IV
HD 31331 31331 22840 04ч 54м &1000000000000507100000050,71с +00° 28′ &1000000000000001800000001,8″ 5,98 −1,38 964 B5V
HD 35281 35281 25187 05ч 23м &1000000000000185100000018,51с −08° 24′ &1000000000000056100000056,1″ 5,99 0,09 493 B8+...
HD 37594 37594 26624 05ч 39м &1000000000000311500000031,15с −03° 33′ &1000000000000053000000053,0″ 5,99 2,91 135 A8Vs
HD 39775 39775 27939 05ч 54м &1000000000000440400000044,04с +00° 58′ &1000000000000007000000007,0″ 5,99 −1,03 827 K0III
HD 44497 44497 30318 06ч 22м &1000000000000364200000036,42с +12° 34′ &1000000000000013100000013,1″ 6,00 2,00 205 F0III
HD 37303 37303 26427 05ч 37м &1000000000000273600000027,36с −05° 56′ &1000000000000018200000018,2″ 6,03 −2,07 1358 B1Vvar претпоставена променлива
HD 30545 30545 22354 04ч 48м &1000000000000446300000044,63с +03° 35′ &1000000000000018800000018,8″ 6,04 −0,64 707 K1III
HD 32686 32686 23643 05ч 04м &1000000000000545300000054,53с −03° 02′ &1000000000000022800000022,8″ 6,04 −3,83 3075 B5IV
V1031 Ori V1031 38735 27341 05ч 47м &1000000000000269000000026,90с −10° 31′ &1000000000000058500000058,5″ 6,04 −0,47 653 A4V алголска променлива, Vнајг = 6,02св, Vнајм = 6,43св, P = 3,41 д
HD 42477 42477 29371 06ч 11м &1000000000000279100000027,91с +13° 38′ &1000000000000019000000019,0″ 6,04 0,44 430 A0Vnn
HD 43285 43285 29728 06ч 15м &1000000000000401800000040,18с +06° 03′ &1000000000000058300000058,3″ 6,07 −0,72 743 B6V
HD 33883 33883 24349 05ч 13м &1000000000000315500000031,55с +01° 58′ &1000000000000003700000003,7″ 6,08 −1,07 879 A5V
HD 38309 38309 27118 05ч 45м &1000000000000018000000001,80с +04° 00′ &1000000000000029500000029,5″ 6,09 2,57 165 F0III:n γ Dor-променлива, ΔV = 0,008св, P = 0,36 д
HD 41076 41076 28686 06ч 03м &1000000000000247700000024,77с +11° 40′ &1000000000000051900000051,9″ 6,09 0,25 480 A0Vs
W Ori W 32736 23680 05ч 05м &1000000000000237100000023,71с +01° 10′ &1000000000000039500000039,5″ 6,10 −0,56 700 C полуправилна променлива, Vнајг = 5,5св, Vнајм = 6,9св, P = 212 д
HD 30870 30870 22597 04ч 51м &1000000000000433800000043,38с +09° 58′ &1000000000000030300000030,3″ 6,11 −0,56 704 B5V
HD 33419 33419 24041 05ч 10м &1000000000000032600000003,26с −00° 33′ &1000000000000054700000054,7″ 6,11 1,19 314 K0III
HD 37232 37232 26414 05ч 37м &1000000000000193100000019,31с +08° 57′ &1000000000000006800000006,8″ 6,11 −1,01 867 B2IV-V
HD 43683 43683 29931 06ч 18м &1000000000000056100000005,61с +14° 22′ &1000000000000058300000058,3″ 6,12 −0,33 637 A3V
HD 35317 35317 25240 05ч 23м &1000000000000513300000051,33с −00° 51′ &1000000000000059800000059,8″ 6,13 2,31 189 F7V
HD 39632 39632 27900 05ч 54м &1000000000000133500000013,35с +10° 35′ &1000000000000011100000011,1″ 6,13 −2,15 1475 G9II
HD 31764 31764 23161 04ч 58м &1000000000000594100000059,41с +14° 32′ &1000000000000035700000035,7″ 6,14 −0,43 671 B7V претпоставена променлива
13 Ori 13 33021 23852 05ч 07м &1000000000000383200000038,32с +09° 28′ &1000000000000021800000021,8″ 6,15 3,89 92 G1IV
HD 34180 34180 24493 05ч 15м &1000000000000185200000018,52с −01° 24′ &1000000000000032600000032,6″ 6,15 2,84 150 F0IV
HD 36558 36558 25976 05ч 32м &1000000000000379700000037,97с +00° 00′ &1000000000000043100000043,1″ 6,15 −2,16 1495 K5
HD 37356 37356 26477 05ч 37м &1000000000000533900000053,39с −04° 48′ &1000000000000050500000050,5″ 6,16 −1,52 1120 B2IV-V претпоставена променлива
HD 35588 35588 25378 05ч 25м &1000000000000470200000047,02с +00° 31′ &1000000000000012900000012,9″ 6,18 −2,25 1583 B2.5V претпоставена променлива
HD 35693 35693 25502 05ч 27м &1000000000000139000000013,90с +15° 15′ &1000000000000027600000027,6″ 6,18 0,43 461 A1IV
CK Ori CK 36217 25785 05ч 30м &1000000000000199100000019,91с +04° 12′ &1000000000000017500000017,5″ 6,21 −0,02 574 K2III не е променлива
HD 40347 40347 28252 05ч 58м &1000000000000117000000011,70с −00° 59′ &1000000000000038300000038,3″ 6,21 0,77 400 K0 претпоставена променлива
HD 37744 37744 26713 05ч 40м &1000000000000372900000037,29с −02° 49′ &1000000000000030900000030,9″ 6,22 −2,34 1680 B1.5V претпоставена променлива
HD 40282 40282 28232 05ч 57м &1000000000000545100000054,51с +01° 13′ &1000000000000027500000027,5″ 6,22 0,21 519 M0III
HD 36430 36430 25869 05ч 31м &1000000000000208900000020,89с −06° 42′ &1000000000000030200000030,2″ 6,23 −2,43 1762 B2V
HD 33555 33555 24130 05ч 10м &1000000000000579700000057,97с −02° 15′ &1000000000000013500000013,5″ 6,24 2,82 158 G8III
HD 35640 35640 25401 05ч 26м &1000000000000023600000002,36с −05° 31′ &1000000000000006600000006,6″ 6,24 −0,31 667 B9.5Vn
HD 36779 36779 26106 05ч 34м &1000000000000038900000003,89с −01° 02′ &1000000000000008600000008,6″ 6,24 −1,66 1240 B2.5V претпоставена променлива
HD 37016 37016 26234 05ч 35м &1000000000000223200000022,32с −04° 25′ &1000000000000027600000027,6″ 6,24 −1,46 1128 B2.5V
HD 38495 38495 27212 05ч 46м &1000000000000028600000002,86с −04° 16′ &1000000000000005900000005,9″ 6,24 0,96 371 K1III...
HD 43821 43821 29982 06ч 18м &1000000000000403500000040,35с +09° 02′ &1000000000000050200000050,2″ 6,24 1,11 346 K0
HD 31623 31623 23041 04ч 57м &1000000000000172100000017,21с −01° 04′ &1000000000000001900000001,9″ 6,25 1,63 274 F2
HD 36840 36840 26149 05ч 34м &1000000000000292900000029,29с −00° 00′ &1000000000000044400000044,4″ 6,25 −1,63 1230 G5
HD 39927 39927 28019 05ч 55м &1000000000000353800000035,38с −04° 47′ &1000000000000018700000018,7″ 6,28 1,32 321 A2III
HD 30869 30869 22607 04ч 51м &1000000000000499200000049,92с +13° 39′ &1000000000000018700000018,7″ 6,30 3,19 136 F5
HD 39685 39685 27902 05ч 54м &1000000000000157200000015,72с +03° 13′ &1000000000000032800000032,8″ 6,30 0,16 552 K0
BL Ori BL 44984 30564 06ч 25м &1000000000000281800000028,18с +14° 43′ &1000000000000019200000019,2″ 6,30 −1,70 1299 C полуправилна променлива, Vнајг = 5,9св, Vнајм = 6,6св, P = 153 д
HD 32115 32115 23296 05ч 00м &1000000000000398200000039,82с −02° 03′ &1000000000000057700000057,7″ 6,31 2,83 162 A8IV
V1197 Ori V1197 38099 26953 05ч 43м &1000000000000093200000009,32с −01° 36′ &1000000000000047400000047,4″ 6,31 −0,28 679 K4III вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,21св, Vнајм = 6,31св, P = 143 д
HD 43819 V1155 43819 30019 06ч 19м &1000000000000018500000001,85с +17° 19′ &1000000000000031000000031,0″ 6,32 −0,11 631 B9IIIsp... α2 CVn-променлива, ΔV = 0,02св, P = 15,03 д
HD 30321 30321 22189 04ч 46м &1000000000000241500000024,15с −02° 57′ &1000000000000015800000015,8″ 6,33 1,68 277 A2V
HD 33946 33946 24377 05ч 13м &1000000000000472500000047,25с +00° 33′ &1000000000000037700000037,7″ 6,33 −0,70 832 M0V претпоставена променлива
HD 34648 34748 24847 05ч 19м &1000000000000352800000035,28с −01° 24′ &1000000000000042800000042,8″ 6,33 −2,45 1863 B1.5Vn
HD 35407 35407 25288 05ч 24м &1000000000000361000000036,10с +02° 21′ &1000000000000011400000011,4″ 6,33 −1,55 1226 B4IVn
HD 36285 36285 25786 05ч 30м &1000000000000207500000020,75с −07° 26′ &1000000000000005300000005,3″ 6,33 −1,53 1216 B2IV-V
HD 31739 31739 23092 04ч 58м &1000000000000109000000010,90с −02° 12′ &1000000000000046000000046,0″ 6,34 0,62 454 A2V
V1649 Ori V1649 35242 25205 05ч 23м &1000000000000310800000031,08с +05° 19′ &1000000000000023000000023,0″ 6,34 1,96 245 A2V δ Sct-променлива
HD 35909 35909 25638 05ч 28м &1000000000000347700000034,77с +13° 40′ &1000000000000044500000044,5″ 6,35 1,38 322 A4V
HD 44867 44867 30517 06ч 24м &1000000000000527600000052,76с +16° 03′ &1000000000000026000000026,0″ 6,35 0,99 385 G9III
HD 35775 35775 25505 05ч 27м &1000000000000154000000015,40с +02° 20′ &1000000000000028300000028,3″ 6,36 0,78 425 K0
HD 42351 42351 29326 06ч 11м &1000000000000017700000001,77с +18° 07′ &1000000000000049700000049,7″ 6,37 −3,18 2650 K1II претпоставена променлива
HD 43358 43358 29746 06ч 15м &1000000000000539800000053,98с +01° 10′ &1000000000000008400000008,4″ 6,37 1,53 303 F5IV:
HD 36058 36058 25667 05ч 28м &1000000000000569100000056,91с −03° 18′ &1000000000000026700000026,7″ 6,39 −0,45 762 A0Vn
θ2 Ori B θ2 43 37042 05ч 35м &1000000000000264000000026,40с −05° 25′ &1000000000000000700000000,7″ 6,38 1895 B2-B5 составница на системот θ2 Ori; претпоставена променлива
HD 43335 43335 29798 06ч 16м &1000000000000237900000023,79с +17° 10′ &1000000000000053900000053,9″ 6,39 −0,35 728 K5II
HD 34880 34880 24925 05ч 20м &1000000000000264100000026,41с −05° 22′ &1000000000000003100000003,1″ 6,40 −0,19 679 B8III
V1377 Ori V1377 37055 26263 05ч 35м &1000000000000359000000035,90с −03° 15′ &1000000000000010200000010,2″ 6,40 −3,12 2608 B3IV бавнопулсирачка B-ѕвезда
HD 35656 35656 25453 05ч 26м &1000000000000388200000038,82с +06° 52′ &1000000000000007500000007,5″ 6,41 1,55 305 A0Vn
HD 35912 35912 25582 05ч 28м &1000000000000014700000001,47с +01° 17′ &1000000000000053700000053,7″ 6,41 −1,35 1160 B2V
HD 37904 37904 26820 05ч 41м &1000000000000403100000040,31с −02° 53′ &1000000000000047500000047,5″ 6,41 1,80 273 A9IV-V претпоставена променлива
HD 31423 31423 22938 04ч 56м &1000000000000090200000009,02с +07° 54′ &1000000000000017300000017,3″ 6,42 2,57 192 F5
HD 34317 34317 24607 05ч 16м &1000000000000410500000041,05с +01° 56′ &1000000000000050400000050,4″ 6,42 0,07 608 A0V променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 1,75 д
HD 34878 34878 24960 05ч 20м &1000000000000437400000043,74с +02° 32′ &1000000000000041000000041,0″ 6,43 0,91 415 G8IV
V1357 Ori V1357 42807 29525 06ч 13м &1000000000000124600000012,46с +10° 37′ &1000000000000040300000040,3″ 6,44 5,15 59 G8V RS CVn-променлива, Vнајг = 6,44св, Vнајм = 6,49св
HD 35575 35575 25368 05ч 25м &1000000000000365000000036,50с −01° 29′ &1000000000000028700000028,7″ 6,44 −0,49 791 B3V
HD 32273 32273 23419 05ч 02м &1000000000000000300000000,03с +01° 36′ &1000000000000031800000031,8″ 6,45 0,49 508 B8V претпоставена променлива
HD 36814 36814 26104 05ч 34м &1000000000000024800000002,48с −07° 01′ &1000000000000025100000025,1″ 6,45 0,00 637 K0
V1389 Ori V1389 42787 29509 06ч 12м &1000000000000595700000059,57с +06° 00′ &1000000000000058600000058,6″ 6,45 −0,24 709 M... полуправилна променлива
HD 37808 37808 26728 05ч 40м &1000000000000461900000046,19с −10° 24′ &1000000000000031200000031,2″ 6,46 0,38 536 B9.5IIIp Si
V1369 Ori V1369 34959 25011 05ч 21м &1000000000000193100000019,31с +04° 00′ &1000000000000043100000043,1″ 6,49 −1,42 1244 B5Vp Be-ѕвезда
HD 36150 36150 25732 05ч 29м &1000000000000415900000041,59с −00° 48′ &1000000000000008700000008,7″ 6,49 1,09 391 A2 променлива ѕвезда
HD 37635 37635 26623 05ч 39м &1000000000000308400000030,84с −09° 42′ &1000000000000023800000023,8″ 6,49 0,29 566 B7V
HD 31411 31411 22923 04ч 55м &1000000000000583600000058,36с +05° 23′ &1000000000000056600000056,6″ 6,50 0,62 489 A0V
HD 37150 37150 26314 05ч 36м &1000000000000150300000015,03с −05° 38′ &1000000000000052500000052,5″ 6,51 1270 B3Vv претпоставена променлива
HD 37808 V1051 37808 26728 05ч 40м &1000000000000461900000046,19с −10° 24′ &1000000000000311900000031,19″ 6,52 793 B9.5IIIsp... α2 CVn-променлива, ΔV = 0,02св, P = 1,10 д
HD 37017 V1046 37017 26233 05ч 35м &1000000000000218700000021,87с −04° 29′ &1000000000000390200000039,02″ 6,56 1240 B1.5V затемнувачка двојка и SX Ari-променлива, Vнајг = 6,54св, Vнајм = 6,58св, P = 0,95 д
σ Ori E σ 48 V1030 37479 05ч 38м &1000000000000471900000047,19с −02° 35′ &1000000000000040500000040,5″ 6,61 1148 B2Vp составница на системот σ Ori; прототипна хелиумски богата ѕвезда; SX Ari-променлива, Vнајг = 6,61св, Vнајм = 6,77св, P = 1,19 д
HD 43317 43317 29739 06ч 15м &1000000000000470100000047,01с +04° 17′ &1000000000000001100000001,1″ 6,62 1200 B3IV бавнопулсирачка B-ѕвезда и β Cep-променлива, ΔV = 0,01св, P = 0,91 д
σ Ori D σ 48 37468 05ч 38м &1000000000000456200000045,62с −02° 35′ &1000000000000058900000058,9″ 6,62 1148 B2V составница на системот σ Ori
θ1 Ori D θ1 D 41 37023 26224 05ч 35м &1000000000000172000000017,20с −05° 23′ &1000000000000015700000015,7″ 6,71 1600 B1.5Vp составница на јатото Трапез; претпоставена променлива
θ1 Ori A θ1 A 41 37020 26220 05ч 35м &1000000000000158200000015,82с −05° 23′ &1000000000000014300000014,3″ 6,73 1600 B0.5V составница на јатото Трапез; троен ѕвезден систем; алголска променлива, Vнајг = 6,72св, Vнајм = 7,65св, P = 65,43 д
HD 35155 V1261 35155 25092 05ч 22м &1000000000000186400000018,64с −08° 35′ &1000000000000058000000058,0″ 6,77 939 S4.1 Z And- и вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,68св, Vнајм = 7,08св, P = 641 д
Минтака C δ 34 36485 25930 05ч 32м &1000000000000005000000000,50с −00° 17′ &1000000000000004000000004,0″ 6,83 916 B2V составница на системот Минтака; претпоставена променлива
HD 42618 42618 29432 06ч 12м &1000000000000001000000001,0с +06° 46′ &1000000000000005900000059″ 6,84 77 G4V има планета (b)
KX Ori KX 36958 05ч 35м &1000000000000047900000004,79с −04° 43′ &1000000000000054600000054,6″ 6,90 B3V орионска променлива
Глизе 205 36395 25878 05ч 31м &1000000000000275000000027,50с −03° 40′ &1000000000000038000000038,0″ 6,97 19 M1.5V
V901 Ori V901 37776 26742 05ч 40м &1000000000000563700000056,37с −01° 30′ &1000000000000025900000025,9″ 6,97 1080 B2IV SX Ari-променлива, Vнајг = 6,97св, Vнајм = 7,02св, P = 1,54 д
HD 33636 33636 24205 05ч 11м &1000000000000464500000046,45с +04° 24′ &1000000000000012700000012,7″ 7,06 92 G0VCH-0.3 двојна ѕвезда
HD 31253 31253 22826 04ч 54м &1000000000000004400000044с +12° 21′ &1000000000000000800000008″ 7,13 175,5 F8 има планета (b)
S Ori S 36090 25673 05ч 29м &1000000000000008900000000,89с −04° 41′ &1000000000000032800000032,8″ 7,20 3662 M6.5-7.5e мирида, Vнајг = 7,2св, Vнајм = 13,1св, P = 444 д
HD 37824 V1149 37824 26795 05ч 41м &1000000000000267900000026,79с +03° 46′ &1000000000000040900000040,9″ 7,2 446 G5 RS CVn-променлива, ΔV = 0,11св, P = 3,88 д
HD 34137 34137 24482 05ч 15м &1000000000000118700000011,87с +01° 33′ &1000000000000221400000022,14″ 7,24 −0,34 2300 K2III
HD 37058 V359 37058 05ч 35м &1000000000000333600000033,36с −04° 50′ &1000000000000015200000015,2″ 7,30 B3Vp SX Ari-променлива, Vнајг = 7,25св, Vнајм = 7,36св, P = 15,26 д
HD 34445 34445 24681 05ч 17м &1000000000000409800000040,98с +07° 21′ &1000000000000012000000012,0″ 7,31 3,97 152 G0 има шест планети (b, c, d, e, f и g)
HD 37151 V1179 37151 26304 05ч 36м &1000000000000062300000006,23с −07° 43′ &1000000000000027300000027,3″ 7,37 627 B8V α2 CVn-променлива, ΔV = 0,1св
V1192 Ori V1192 31993 23245 05ч 00м &1000000000000082200000008,22с +03° 17′ &1000000000000012000000012,0″ 7,50 721 K2III RS CVn-променлива, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 7,57св, P = 29,5 д
HD 36629 36629 26000 05ч 32м &1000000000000570800000057,08с −04° 34′ &1000000000000059300000059,3″ 7,65 B2Vv има придружник-подџуџе; претпоставена променлива
HD 37903 37903 26816 05ч 41м &1000000000000383900000038,39с −02° 15′ &1000000000000032500000032,5″ 7,83 970 B1.5V ја осветлува NGC 2023; претпоставена променлива
HD 35298 V1156 35298 25235 05ч 23м &1000000000000503600000050,36с +02° 04′ &1000000000000055800000055,8″ 7,89 1730 B7IV SX Ari-променлива, ΔV = 0,03св, P = 1,85 д
HD 37806 37806 26752 05ч 41м &1000000000000022900000002,29с −02° 43′ &1000000000000000700000000,7″ 7,90 1600 A2Vpe орионска променлива, Vнајг = 7,86св, Vнајм = 8,08св
θ1 Ori B θ1 B 41 BM 37021 05ч 35м &1000000000000161000000016,10с −05° 23′ &1000000000000007000000007,0″ 7,96 1600 B1V составница на јатото Трапез ; четворен ѕвезден систем; алголска променлива, Vнајг = 7,9св, Vнајм = 8,65св, P = 6,47 д
HD 38677 38677 27305 05ч 47м &1000000000000006000000006,0с −10° 37′ &1000000000000004900000049″ 8,0 202 F8V има четири планети (b, c, d и e)
V372 Ori V372 36917 05ч 34м &1000000000000469800000046,98с −05° 34′ &1000000000000145900000014,59″ 8,03 A0V орионска променлива, Vнајг = 7,94св, Vнајм = 8,13св
HD 36668 V1107 36668 26048 05ч 33м &1000000000000260600000026,06с +00° 37′ &1000000000000016900000016,9″ 8,06 811 B8V SX Ari-променлива, ΔV = 0,02св, P = 2,12 д
HD 38801 38801 27384 05ч 47м &1000000000000591800000059,18с −08° 19′ &1000000000000039700000039,7″ 8,26 3,47 296 K0IV има планета (b)
HD 39392 39392 27828 05ч 53м &1000000000000019000000019,0с +22° 04′ &1000000000000002000000020″ 8,38 307 F8 има планета (b)
RS Ori RS 44415 30286 06ч 22м &1000000000000131900000013,19с +14° 40′ &1000000000000041300000041,3″ 8,42 4020 F4Ib класична кефеида, Vнајг = 8,01св, Vнајм = 8,88св, P = 7,57 д
σ Ori C σ 48 05ч 38м &1000000000000441200000044,12с −02° 36′ &1000000000000006300000006,3″ 8,79 1148 A2V составница на системот σ Ori
HD 37605 37605 26664 05ч 40м &1000000000000017300000001,73с +06° 03′ &1000000000000038100000038,1″ 8,69 5,53 140 K0 има две планети
V351 Ori V351 38238 27059 05ч 44м &1000000000000187900000018,79с +00° 08′ &1000000000000040400000040,4″ 8,87 547 A7IIIe UX Ori-ѕвезда и δ Sct-променлива, Vнајг = 8,7св, Vнајм = 9,8св, P = 0,06 д
V2689 Ori V2689 245409 26335 05ч 36м &1000000000000309900000030,99с +11° 19′ &1000000000000403200000040,32″ 8,90 37 K7-M0V минала близу Сонцето пред 500,000 години; BY Dra-променлива, Vнајг = 8,80св, Vнајм = 9,85св, P = 12,13 д
HD 290327 290327 25191 05ч 23м &1000000000000215600000021,56с −02° 16′ &1000000000000039400000039,4″ 8,96 5,26 179 G5IV има планета
DN Ori DN 40632 28456 06ч 00м &1000000000000283500000028,35с +10° 13′ &1000000000000005000000005,0″ 9,15 942 A2e алголска променлива
V1355 Ori V1355 291095 06ч 02м &1000000000000403600000040,36с −00° 51′ &1000000000000037300000037,3″ 9,19 K0-2IV RS CVn-променлива, Vнајг = 8,97св, Vнајм = 9,35св
FT Ori FT 42858 06ч 13м &1000000000000581500000058,15с +21° 25′ &1000000000000039200000039,2″ 9,29 A0 алголска променлива, Vнајг = 9,1св, Vнајм = 9,9св, P = 3,15 д
ER Ori ER 24156 05ч 11м &1000000000000145100000014,51с −08° 33′ &1000000000000024700000024,7″ 9,46 1340 G1V: W UMa-променлива, Vнајг = 9,28св, Vнајм = 10,01св, P = 0,42 д
HD 250550 V1307 250550 28582 06ч 01м &1000000000000599900000059,99с +16° 30′ &1000000000000056700000056,7″ 9,48 B9e орионска променлива, ΔV = 0,35св
UX Ori UX 293782 23602 05ч 04м &1000000000000299900000029,99с −03° 47′ &1000000000000014300000014,3″ 9,48 913 A4IVe прототипна UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 9,48св, Vнајм = 12,5св
EY Ori EY 36412 25863 05ч 31м &1000000000000184100000018,41с −05° 42′ &1000000000000013500000013,5″ 9,49 A7V алголска променлива, Vнајг = 9,43св, Vнајм = 10,13св, P = 16,79 д
BN Ori BN 05ч 36м &1000000000000293500000029,35с +06° 50′ &1000000000000002200000002,2″ 9,60 F4e T Tau-ѕвезда, Vнајг = 9,60св, Vнајм = 9,70св, P = 0,65 д
FU Ori FU 05ч 45м &1000000000000223600000022,36с +09° 04′ &1000000000000012400000012,4″ 9,60 F0Iab прототипна ѕвезда од типот на FU Орион
BF Ori BF 26403 05ч 37м &1000000000000132600000013,26с −06° 35′ &1000000000000000600000000,6″ 9,69 A7III UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 9,69св, Vнајм = 13,47св
Глизе 221 27803 05ч 53м &1000000000000002800000000,28с −05° 59′ &1000000000000041400000041,4″ 9,69 66 K7V/M0V има две планети
V586 Ori V586 37258 05ч 36м &1000000000000592500000059,25с −06° 09′ &1000000000000016400000016,4″ 9,77 A3V ѕвезда од типот на UX Орион, Vнајг = 9,48св, Vнајм = 11,41св
HD 37411 V1788 37411 05ч 38м &1000000000000145100000014,51с −05° 25′ &1000000000000013300000013,3″ 9,79 B9Ve орионска променлива, Vнајг = 9,76св, Vнајм = 9,85св
BD +03 740 23344 05ч 01м &1000000000000166200000016,62с +04° 06′ &1000000000000037000000037,0″ 9,81 371 sd:F0 сиромашна со метал
HD 34282 V1366 34282 24552 05ч 16м &1000000000000004800000000,48с −09° 48′ &1000000000000035400000035,4″ 9,84 622 A0 UX Ori-ѕвезда и δ Sct-променлива, Vнајг = 9,75св, Vнајм = 10,62св
EW Ori EW 287727 05ч 20м &1000000000000091500000009,15с +02° 02′ &1000000000000040000000040,0″ 9,9 F8 алголска променлива, Vнајг = 9,9св, Vнајм = 10,6св, P = 6,94 д
V1162 Ori V1162 05ч 32м &1000000000000019900000001,99с −07° 15′ &1000000000000024600000024,6″ 9,9 A6mF2 δ Sct-променлива
Z Ori Z 249313 28045 05ч 55м &1000000000000509300000050,93с +13° 41′ &1000000000000042000000042,0″ 9,98 B4V... алголска променлива
GW Ori GW 244138 25689 05ч 29м &1000000000000083900000008,39с +11° 52′ &1000000000000012700000012,7″ 10,10 896 G5/8Ve тројна ѕвезда; T Tau-ѕвезда
WASP-82 04ч 50м &1000000000000039000000039,0с +01° 53′ &1000000000000003800000038″ 10,1 652 F5 има преминувачка планета (b)
V1005 Ori V1005 23200 04ч 59м &1000000000000348300000034,83с +01° 47′ &1000000000000000700000000,7″ 10,11 84 M0Ve T Tau-ѕвезда и болскотна ѕвезда, ΔV = 0,067св, P = 4,41 д
V346 Ori V346 287841 25299 05ч 24м &1000000000000428000000042,80с +01° 43′ &1000000000000048300000048,3″ 10,17 1570 A UX Ori-ѕвезда и δ Sct-променлива, Vнајг = 10,1св, Vнајм = 10,9св, P = 0,03 д
CO Ori CO 25540 05ч 27м &1000000000000383400000038,34с +11° 25′ &1000000000000039000000039,0″ 10,30 1060 F7Ve UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 10,0св, Vнајм = 12,8св
FZ Ori FZ 288166 05ч 41м &1000000000000210100000021,01с +02° 36′ &1000000000000023000000023,0″ 10,70 G0 W UMa-променлива, Vнајг = 10,7св, Vнајм = 11,3св, P = 0,40 д
V380 Ori V380 26327 05ч 36м &1000000000000254300000025,43с −06° 52′ &1000000000000057700000057,7″ 10,7 A1e четирикратна ѕвезда; UX Ori-ѕвезда
GG Ori GG 290842 05ч 43м &1000000000000102200000010,22с −00° 41′ &1000000000000014900000014,9″ A2 алголска променлива
HK Ori HK 05ч 31м &1000000000000280500000028,05с +12° 09′ &1000000000000010300000010,3″ 11,20 A2?e+G0?e UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 11,2св, Vнајм = 12,3св
T Ori T 05ч 35м &1000000000000504400000050,44с −05° 28′ &1000000000000034900000034,9″ 11,25 A3IVeb UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 9,5св, Vнајм = 12,6св
DY Ori DY 06ч 06м &1000000000000149100000014,91с +13° 54′ &1000000000000019100000019,1″ 11,29 RV Tau-променлива, Vнајг = 11,2св, Vнајм = 12,2св, P = 60,84 д
LkHα 208 06ч 07м &1000000000000495400000049,54с +18° 39′ &1000000000000026500000026,5″ 11,30 1000 F0Ve поврзана со двополна маглина
GJ 3379 06ч 00м &1000000000000035000000003,50с +02° 42′ &1000000000000023700000023,7″ 11,31 17 M4.0V
FH Ori FH 243229 05ч 23м &1000000000000186200000018,62с +04° 15′ &1000000000000038200000038,2″ 11,37 A2 алголска променлива
θ1 Ori E θ1 E 41 05ч 35м &1000000000000157700000015,77с −05° 23′ &1000000000000100200000010,02″ 11,4 1600 G2IV+G2IV составница на јатото Трапез; алголска променлива and T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,1св, P = 9,90 д
V371 Ori V371 26081 05ч 33м &1000000000000448100000044,81с +01° 56′ &1000000000000043400000043,4″ 11,50 51 M2.5V Вахманова Болскотна Ѕвезда; болскотна ѕвезда
Рос 87 V1352 26857 05ч 42м &1000000000000092700000009,27с +12° 29′ &1000000000000021600000021,6″ 11,51 19 M4.0V BY Dra-променлива, Vнајг = 11,48св, Vнајм = 11,55св
Глизе 179 22627 04ч 52м &1000000000000057300000005,73с +06° 28′ &1000000000000035500000035,5″ 11,96 7,41 40 M3.5 има планета
GP Ori GP 286340 05ч 02м &1000000000000480700000048,07с +15° 19′ &1000000000000012600000012,6″ 12,20 SC7/8 полуправилна променлива
RX J0529,4+0041 V1642 05ч 29м &1000000000000206500000020,65с +00° 41′ &1000000000000028000000028,0″ 12,30 K2 алголска променлива, Vнајг = 12,03св, Vнајм = 13,07св, P = 3,04 д
GU Ori GU 06ч 10м &1000000000000046200000004,62с +12° 49′ &1000000000000046600000046,6″ W UMa-променлива, Vнајг = 12,5св, Vнајм = 13,3св, P = 0,47 д
YY Ori YY 05ч 34м &1000000000000475300000047,53с −05° 57′ &1000000000000056900000056,9″ 13,20 K2IVe прототипна ѕвезда од типот на YY Орион
LV 2 θ1 G 41 05ч 35м &1000000000000167200000016,72с −05° 23′ &1000000000000016600000016,6″ 13,68 1600 K0.7 составница на јатото Трапез; има протопланетарен диск
G 99-47 V1201 05ч 56м &1000000000000254700000025,47с +05° 21′ &1000000000000048600000048,6″ 14,10 26 DA8P променливо бело џуџе, Vнајг = 13св, Vнајм = 14,12св
V1118 Ori V1118 05ч 34м &1000000000000447500000044,75с −05° 33′ &1000000000000042200000042,2″ 14,43 M1e EXor
LP 658-2 05ч 55м &1000000000000094900000009,49с −04° 10′ &1000000000000004300000004,3″ 14,45 21 DZ11
G 99-37 05ч 51м &1000000000000194800000019,48с −00° 10′ &1000000000000021300000021,3″ 14,60 36 DQ8P силно намагнетизирано бело џуџе
V1159 Ori V1159 05ч 28м &1000000000000595700000059,57с −03° 33′ &1000000000000052300000052,3″ ER UMa-променлива
VY Ori VY 05ч 33м &1000000000000358900000035,89с −05° 01′ &1000000000000324900000032,49″ 14,9 променлива ѕвезда
V1309 Ori V1309 05ч 15м &1000000000000414100000041,41с +01° 04′ &1000000000000040500000040,5″ 15,2 WD+M0V полар, Vнајг = 15,2св, Vнајм = 18,2св
CN Ori CN 05ч 52м &1000000000000077900000007,79с −05° 25′ &1000000000000000500000000,5″ 16,2 SS Cyg-променлива, Vнајг = 12,1св, Vнајм = 16,2св
CZ Ori CZ 06ч 16м &1000000000000432300000043,23с +15° 24′ &1000000000000011300000011,3″ 17,6 SS Cyg-променлива, Vнајг = 12,1св, Vнајм = 17,6св
V1647 Ori V1647 05ч 46м &1000000000000131400000013,14с −00° 06′ &1000000000000004800000004,8″ 18,1 EXor, Vнајг = 18,1св, Vнајм = <20св
4U 0614+091 V1055 06ч 17м &1000000000000007300000007,3с +09° 08′ &1000000000000001300000013″ 18,5 нискомасена рендгенска двојка; произведува релативистички млазови
Беклин–Нојгебауеров Објект V2254 05ч 35м &1000000000000141100000014,11с −05° 22′ &1000000000000022700000022,7″ B орионска променлива; добро проучена протоѕвезда
2MASS J05352184-0546085 V2384 05ч 35м &1000000000000218400000021,84с −05° 46′ &1000000000000008600000008,6″ M7 има придружник-кафеаво џуџе; алголска променлива
OMC-2 FIR 4 V2457 05ч 35м &1000000000000269700000026,97с −05° 09′ &1000000000000054500000054,5″ M7 има околуѕвезден диск; орионска променлива
Орионски Извор I 05ч 35м &1000000000000145100000014,51с −05° 22′ &1000000000000030400000030,4″ протоѕвездена двојка
Рејпурт 50 05ч 40м &1000000000000274500000027,45с −07° 27′ &1000000000000030100000030,1″ претпоставена FU Ori-ѕвезда
S Ori 70 05ч 38м &1000000000000101000000010,10с −02° 26′ &1000000000000026000000026,0″ T6 можеби меѓуѕвездена планета
WISE J0521+1025 05ч 21м &1000000000000263000000026,30с +10° 25′ &1000000000000028500000028,5″ 16 кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

ПоврзаноУреди

ИзвориУреди

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „Naming Stars“. Посетено на 13 декември 2017.