Папа Јован

појаснителна страница

Јован е името на досега најмногу, 23 папи:


Исто така имало и 3 антипапи со ова име: