Клод Анри де Сен-Симон

(Пренасочено од Клод Анри Сен Симон)

Клод Анри де Сен Симон (Claude Henri de Saint-Simon, 17 октомври 1760 - 19 мај 1825) бил француски социјалист, утопист и филозоф. Без оглед на идеалистичкото сфаќање на силите на општествениот развиток, тој се доближи до материјалистичкото сфаќање на историјата.

Клод Анри де Сен Симон