Википедија:МФА за француски јазик

Предлошка:IPAkeys Табеливе Меѓународна фонетска азбука (МФА или IPA) ги претставува француските гласови при изговор на поими во статии на Википедија.

Македонски еквиваленти во некои случаи се доста груби, и даваат само општа претстава за изговорот на гласовите. Повеќе информации за гласовите ќе најдете на страницата Фонологија на францускиот јазик.

Согласки
  МФА   Примери Македонски (најприближно)
b beau б
d doux д
f fête ф
ɡ gain, guerre г
ɥ huit истовремено ‹ј› и ‹у›
j fief, fille ј
k queue, cabas к
l loup л
m mou м
n nous н
ɲ agneau њ
ŋ parking англиски
p passé п
ʁ[1] roue рапаво <р>
s sœur, hausse, garçon с
ʃ chou ш
t tout т
v vous в
w oui у
z zain, hase з
ʒ joue, geai ж
Самогласки
  МФА   Примери Македонски (најприближно)
Усни
a patte а
ɑ[2] pâte, glas а
e clé, chez, aller е
ɛ faite, est е
ɛː[3] fête, mtre како [ɛ], но подолго
ə[4] repeser темниот глас во рж
i si, île, y и
œ sœur, jeune е
ø ceux, jne е
o sot, haut, oiseau, hôtel о
ɔ sort, bonne о
u sous у
y tu, sûr и
Носни
ɑ̃ sans, vent носно [ɑ] или [ɒ]
ɛ̃ saint, chien носно [ɛ] или [æ]
œ̃[5] brun носно [œ]
ɔ̃ son носно [ɔ] или [o]
Други симболи
МФА Објаснување
. Одделување на слогови (поретко се употребува)
Елизија: неприметната последна согласка се изговара пред следната самогласка
ˈ Акцент, кој обично паѓа на последниот полн слог од фразата
(се става пре днагласениот слог)

Белешки

уреди
  1. Изговорот зависи од регионот, но на северот најчести се [ʁ] и [ʀ]
  2. честопати се заменува со [a]
  3. честопати се заменува со [ɛ]; редок глас кај помладите говорници во Франција
  4. Во францускиот, темниот глас /ə/ се изовара со извесно заоблување на усните
  5. честопати се заменува со [ɛ̃]

Поврзано

уреди