Игрите се рекреативни активности што вклучуваат еден или повеќе играчи. Една игра може да се дефинира според:

 • А. целта што играчите се обидуваат да ја постигнат
 • Б. одреден сет на правила што одлучуваат што играчите можат а што не можат да прават.
Влечење со јаже е лесна импровизирана игра за која е потребна малку опрема

Игрите постојат главно за забава и уживање, но исто така тие можат да имаат и образовна или симулативна улога. Во тој поглед, во својот роман „Браќа Карамазови“, рускиот писател Фјодор Достоевски ја дефинира играта како „уметност, во никулец, потреба за уметност уште во зачеток, во младата душа“.[1]

Игрите можат да вклучуваат еден играч што дејствува сам или два или повеќе играчи што дејствуваат соработнички. Повеќето вклучуваат натпревар меѓу два или повеќе играчи. Преземајќи дејство што спаѓа надвор од правилата општо земено претставува фаул или мамење.

Типови на игриУреди

Играта како тема во уметноста и во популарната култураУреди

Играта како тема во книжевностаУреди

Играта како тема во музикатаУреди

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

 1. Фјодор М. Достојевски, Браћа Карамазови. Београд: Просвета, 1956, стр. 575.
 2. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 117.
 3. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 157.
 4. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 87-88.
 5. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 43-55.
 6. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 138-141.
 7. YouTube, Games Without Frontiers - Peter Gabriel (пристапено на 22.9.2017)
 8. Discogs, Yello – Stella (пристапено на 4.6.2021)
 9. Васко Попа, Непочин-поље. Београд: Просвета, 1963, стр. 98.
 10. YouTube, George Clinton - Computer Games - 04 - Computer Games (пристапено на 29.9.2017)
 11. Discogs, Leb I Sol ‎– Leb I Sol 2 (пристапено на 8.1.2021)
 12. Novi val osamdesetih, City records, CD 000 395, 2005.
 13. Discogs, Riblja Čorba – Istina (пристапено на 16.10.2021)
 14. Discogs, Hüsker Dü ‎– Flip Your Wig (пристапено на 1.7.2020)