Игрите се рекреативни активности што вклучуваат еден или повеќе играчи. Една игра може да се дефинира според:

 • А. целта што играчите се обидуваат да ја постигнат
 • Б. одреден сет на правила што одлучуваат што играчите можат а што не можат да прават.
Влечење со јаже е лесна импровизирана игра за која е потребна малку опрема

Игрите постојат главно за забава и уживање, но исто така тие можат да имаат и образовна или симулативна улога. Во тој поглед, во својот роман „Браќа Карамазови“, рускиот писател Фјодор Достоевски ја дефинира играта како „уметност, во никулец, потреба за уметност уште во зачеток, во младата душа“.[1]

Игрите можат да вклучуваат еден играч што дејствува сам или два или повеќе играчи што дејствуваат соработнички. Повеќето вклучуваат натпревар меѓу два или повеќе играчи. Преземајќи дејство што спаѓа надвор од правилата општо земено претставува фаул или мамење.

Типови на игри

уреди

Играта како тема во уметноста и во популарната култура

уреди

Играта како тема во книжевноста

уреди
 • „Децата и игрите“ — песна на македонскиот поет Јозо Т. Бошковски од 1981 година.[2]
 • „Пролетна игра на дете“ — песна на Јозо Т. Бошковски од 1981 година.[3]
 • „Игра“ - кус расказ на македонскиот писател Митко Маџунков од 1984 година.[4]
 • „Детски игри“ (српски: Дечје игре) - кус расказ на Митко Маџунков од 1984 година.[5]
 • „Вовед во игри“ - песна на српскиот поет Бранко Миљковиќ.[6]
 • „Лист, камен, ножички“ — кус расказ на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска од 2018 година[7]
 • „Вртимушка“ — кус расказ на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска од 2018 година[8]
 • „Клацкалка“ — кус расказ на македонската писателка Сања Михајловиќ-Костадиновска од 2018 година[9]
 • „Игра“ — расказ за деца на македонската писателка Оливера Николова.[10]
 • „Игри“ (српски: Игре) - циклус песни на српскиот поет Васко Попа од 1954 година.[11]
 • „Вртелешка“ — кус расказ на македонскиот писател Гето Руди од 2017 година.[12]
 • „Игра“ — песна на македонскиот поет Стојан Тарапуза.[13]
 • „Играта на господинот Когито“ - песна на полскиот поет Збигњев Херберт.[14]
 • „Игри без граници“ — краток расказ на македонскиот писател Иван Шопов.[15]

Играта како тема во музиката

уреди

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
 1. Фјодор М. Достојевски, Браћа Карамазови. Београд: Просвета, 1956, стр. 575.
 2. Јозо Т. Бошковски, Деца и цвеќиња и ѕвезди, Нов свет, Скопје, 1981, стр. 14.
 3. Јозо Т. Бошковски, Деца и цвеќиња и ѕвезди, Нов свет, Скопје, 1981, стр. 16.
 4. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 117.
 5. Митко Маџунков, Међа света. Београд: Просвета, 1984, стр. 157.
 6. Бранко Миљковиќ, Избор. Скопје: Мисла, Култура и Македонска книга, 1988, стр. 87-88.
 7. Сања Михајловиќ-Костадиновска, (Бес)конечни модели на расказот. Скопје: Бегемот, 2018, стр. 10.
 8. Сања Михајловиќ-Костадиновска, (Бес)конечни модели на расказот. Скопје: Бегемот, 2018, стр. 11.
 9. Сања Михајловиќ-Костадиновска, (Бес)конечни модели на расказот. Скопје: Бегемот, 2018, стр. 15.
 10. „Оливера Николова, Зоки Поки. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 45-48.
 11. Vasko Popa, Pesme. Beograd: Bigz, 1978, стр. 43-55.
 12. Гето Руди, Можеше да биде реми. Скопје: Темплум, 2017, стр. 77.
 13. Стојан Тарапуза, Сон на тркала, Просветно дело, Редакција „Детска радост“, Скопје, 2015, стр. 10.
 14. Zbignjev Herbert, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg – Čigoja štampa, стр. 138-141.
 15. Никола Гелевски и Владимир Мартиновски (приредувачи), Џинџуџе во земјата на афионите: Антологија на македонскиот краток расказ. Скопје: Темплум, 2022, стр. 326.
 16. YouTube, Games Without Frontiers - Peter Gabriel (пристапено на 22.9.2017)
 17. Discogs, Yello – Stella (пристапено на 4.6.2021)
 18. Васко Попа, Непочин-поље. Београд: Просвета, 1963, стр. 98.
 19. King Crimson – Lizard (пристапено на 27.1.2023)[мртва врска]
 20. YouTube, George Clinton - Computer Games - 04 - Computer Games (пристапено на 29.9.2017)
 21. Discogs, Leb I Sol ‎– Leb I Sol 2 (пристапено на 8.1.2021)
 22. Minutemen – The Punch Line (пристапено на 9.4.2023)
 23. Novi val osamdesetih, City records, CD 000 395, 2005.
 24. Discogs, Riblja Čorba – Istina (пристапено на 16.10.2021)
 25. Skids – The Absolute Game (пристапено на 20.1.2024)
 26. Discogs, Hüsker Dü ‎– Flip Your Wig (пристапено на 1.7.2020)